Nieuwsbrief 04-12-2019

SINTERKLAAS

Afgelopen dinsdag vond groep 3 in de knutselkast een fles. De brief die erin zat was heel bijzonder. Er stond: ni ed remak tsaan peorg 1. taD si nee edeog kelppotsrev! Gelukkig konden we het snel ontcijferen: in de kamer naast groep 1. Dat is een goede verstopplek! Natuurlijk zijn we er wezen kijken. In die kamer lag stro, rozetten, paardenposters hingen op en er lag een halster!

Daar hing weer een brief met geheimtaal. Deze keer met cijfers. Na veel gepuzzel kwamen we erachter dat we in de tuin naast de gymzaal moesten graven bij het rode kruis. Daar vonden we een schatkist met gouden munten en een briefje: Het moet anders.... Ik heb een kamer nodig.…

Spannend!

Toen we vanmorgen op school kwamen zag de kamer van juf Claske er iets anders uit dan normaal en hij zat op slot..... Hopelijk weet de Sint (en wij uiteindelijk dus ook) hier morgen meer van!


AANKOMST SINT

Morgen zullen we de Sint en zijn pieten op De Triangel ontvangen. Tenminste, dat hopen we! Zoals in de nieuwsbrief van vorige week gemeld stond, mogen de kinderen van groep 1 tm 3 om 8.20u. naar hun klas en houden zij hun jas aan. Met de leerkracht gaan zij later naar buiten om de Sint te ontvangen.

De kinderen van de Prismagroep en de groepen 4 tm 8 blijven buiten op het plein. De leerkracht heeft met de kinderen afgesproken waar zij zullen gaan staan.


VRAGENLIJST ONDERZOEK UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM IN KLEUTERBOUW

Van de universiteit van Amsterdam hebben we een verzoek gehad om mee te doen aan een onderzoek van de Faculteit Geesteswetenschappen. We hebben besloten om in de kleutergroepen hieraan gehoor te geven en u als ouders hiervoor te vragen.

Het gaat om een nieuwe klank-kennis test voor Nederlandstalige kinderen. Alleen deze kinderen zullen vandaag een informatiebrief en een antwoordformulier ontvangen.

Leest u het rustig door en dan kunt u zelf bepalen of u uw kind wilt laten deelnemen aan dit onderzoek.


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

08-12 Jos gr.7

08-12 Elize gr.4

10-12 Priscilla gr.8

10-12 Laura gr.7

11-12 Keira gr.5

Allemaal een hele fijne dag!!!


BELANGRIJKE DATA

19-11 vergadering oudervereniging

22-11 inloopochtend schriften

25-11 t/m 29-11 10-minutengesprekken groep 3 t/m 7

05-12 Sinterklaas op bezoek

09-12 studiedag voor het team, de kinderen zijn dan vrij

13-12 optreden van ons schoolkoor in de stad vanwege kaarsjesavond

16-12 vergadering MR

19-12 Kerstviering

20-12 continurooster kinderen om 14.00 uur uit, start van de kerstvakantie