Nieuwsbrief 05-02-2020

RAADSVERGADERING IHP

Vanavond, woensdag 5 februari, staat het IHP weer op de agenda van de raadsvergadering. Om 21.45 uur is er een verkenning uitvoeringsplan IHP 1e tranche 2020-2024. We zullen als school gaan inspreken. En hopen natuurlijk dat dit meehelpt aan een spoedige start voor ons nieuwe gebouw.


INFORMATIEAVOND PRISMAGROEP

Vanavond, woensdag, is er een informatieavond voor geïnteresseerde ouders voor de Prismagroep. Aanvang 19.30uur en om 19.15 uur inloop met koffie in het Prismalokaal. In principe zal de avond tot 21.00 uur duren.


RAPPORT EN 10-MINUTENGESPREKKEN

Op vrijdag 14 februari gaat in de groepen 3 t/m 7 het rapport mee. De kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen het plakboek mee en een uitdraai van KIJK. De leerlingen van groep 8 krijgen hun voorlopige schooladvies mee. Op 18 en 19 februari worden de 10-minutengesprekken gehouden voor alle groepen. Vandaag hebben de kinderen een brief meegekregen met intekenlijst met het verzoek deze uiterlijk vrijdag 07-02 weer in te leveren. De strookjes met de ingeplande tijd komen met het rapport op 14 februari weer mee naar huis. Omdat de gesprekken van groep 8 iets langer duren, wijkt deze groep iets af met de dagen. De gesprekken voor deze groep zijn op donderdagavond 13 februari en maandagavond 17 februari. Het is voor de leerlingen van groep 8 mogelijk dat ze zelf bij dit gesprek aanwezig zijn.


OPENBARE LESSEN

In de week van 10 t/m 14 februari kunt u in de groep van uw kind aan het begin van de ochtend een les bijwonen. Er hangen intekenlijsten bij de deur van ieder lokaal waarop u kunt inschrijven.


CARNAVAL

Alaaaaaaaaaaaf! Woensdag 19 februari is het weer zover. Dan vieren we op school carnaval met elkaar.

Alle kinderen mogen deze ochtend verkleed naar school komen. Er is geen thema voor het verkleden.

Om 08:30 uur verzamelen we met alle kinderen op het schoolplein. We openen dan met elkaar het carnavalsfeest.

Er wordt gezorgd voor wat te drinken en wat lekkers dus gr 1 t/m 3 hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Voor de groepen 4 t/m 8 is het wel raadzaam om wel wat extra eten en drinken mee te nemen.

Gr 1 t/m 3 heeft een ontzettend leuk programma met allerlei verschillende activiteiten. Er staat onder andere een open podium op de planning. Groep 1 doet alleen een groepsoptreden. In groep 2 en 3 mag er ook door losse groepjes worden opgetreden.

Voor gr 4 t/m 8 staat het open podium op de planning. Er wordt al druk geoefend.

We maken er met elkaar een hele gezellige ochtend van!


VERVANGING MENEER ROB

Vanaf deze week hebben we twee dagen per week een vervanger gevonden voor meneer Rob. Dat is meneer Pablo.

Uiteraard zijn we hier heel blij mee en we hopen natuurlijk dat meneer Rob weer snel opknapt.


VOORLEZEN IN GROEP 1

Afgelopen donderdag is Prismagroep 4/5 in het kader van de Nationale Voorleesdagen op bezoek geweest in groep 1 Hier hebben de leerlingen prentenboeken voorgelezen aan de allerjongsten van de school. Het was een knus voorleesfeestje!


PR OUDER GEZOCHT

We zijn op zoek naar een ouder met PR achtergrond die ons kan assisteren, ondersteunen en ontlasten van activi-teiten op dit gebied. We plaatsen als school informatie op de website en op facebook, maar zouden graag iets

meer willen.

U kunt informatie vragen bij juf Angenieta.


OPGERUIMD HET WEEKEND IN: VEEG VRIJDAG EVEN MEE!

Top dat er afgelopen vrijdagmiddag zoveel ouders hebben meegeholpen het plein aan te vegen en op te ruimen. Ook een aantal kinderen hebben flink de handen uit de mouwen gestoken.

Allemaal reuze bedankt!!!


SCHOOLDIENST 16 FEBRUARI

Op 16 februari verzorgen wij als Triangel een kerkdienst in de Veste. De dienst begint om 10.00 uur en zal ongeveer tot 11.00uur duren

Natuurlijk zingt ons schoolkoor aangevuld met kinderen die graag mee willen zingen. We oefenen op de komende vrijdagen tussen de middag vanaf half 1.

Iedereen is van harte uitgenodigd om naar deze schoolviering te komen.


SNOEIWERK RONDOM DE SCHOOL

Zaterdag 15 februari gaan we met een aantal ouders aan de slag met het groen op ons schoolplein. We starten om 9 uur en hopen dat er wat ouders aansluiten. Neemt u snoeischaar en wat zwaarder geschut mee om aan de slag te kunnen. U kunt uw mogelijkheden doorgeven aan juf Angenieta.


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

08-02 Tibo gr.1

11-02 Anouk gr.2

12-02 Jasper gr.7

Allemaal een hele fijne dag!!!


BELANGRIJKE DATA

05-02 ouderavond Prisma

05-02 raadsvergadering IHP

Week van 10 t/m 14 februari openbare lessen

14-02 rapport mee groep 3 t/m 8, plakboek kleuters

16-02 schooldienst in de Veste

18-02 10-minutengesprekken

19-02 10-minutengesprekken

19-02 Carnaval

20-02 studiedag, kinderen vrij

21-02 studiedag, kinderen vrij

21-02 start voorjaarsvakantie


‘SCHOOL VAN DE WEEK’ - ACTIE GROENHOVENBAD

U heeft waarschijnlijk wel gelezen dat het Groenhovenbad het zwemmen bij kinderen probeert te stimuleren..

Hiervoor hebben zij een actie opgezet: ‘De school van de week’- actie.

Wij hebben ons als school ook hiervoor opgegeven.

Wat houdt dit in:

Na inschrijving van de school wordt er door het Groenhovenbad een week uitgekozen waarin de kinderen voor €1,- mogen komen zwemmen. Bovendien wordt er in zo’n week een groep gekozen voor een zwemfeestje met de hele groep.

Onze week is van: 9 t/m 15 maart 2020.

De kinderen hebben vandaag een voucher meegekregen, die wanneer u er gebruik van gaat maken, kunt invullen.

Verdere informatie en het reglement kunt u vinden op: https://www.sportpuntgouda.nl/nieuws/56/school-van-de-week Voor vragen kunt u terecht bij marjolein.traas@sportpuntgouda.nl