Nieuwsbrief 05-09-2018

NIEUW JASJE NIEUWSBRIEF

Een verrassing de nieuwsbrief in een nieuw jasje! We gaan dit jaar het format van de nieuwsbrief veranderen.

En vinden het uiteraard belangrijk dat nieuwsbrief prettig leest. Dus heeft u opmerkingen dan horen

we dit graag.


INFO AVONDEN

Volgende week dinsdagavond 11 sept. houden we een informatie avond voor de groepen 1 t/m 6 van

19.30- 20.30 u ! Voor groep 5 komt er vanwege de afwezigheid van juf Vivian een later moment, zodat zij

ook met de ouders kan kennismaken!

Voor de groepen 7 en 8 is dit op donderdag 13 sept. van 19.30 - 20.30 uur.

U krijgt dan uitleg over de leerstof, afspraken van de groep. Verder worden alle praktische zaken van dat

schooljaar besproken.

We gaan ervan uit dat alle ouders aanwezig zijn. Mochten er zaken zijn die u individueel met de leerkracht

wilt bespreken, dan kunt u daar een afspraak voor maken met de desbetreffende leerkracht.


AUDIT

Zoals u weet staan de scholen onder toezicht van de inspectie van onderwijs. In het verleden bezocht deze

alle scholen zeer regelmatig om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te garanderen. Deze taak is

nu veel meer bij de besturen neergelegd. Deze zijn nu in eerste instantie verantwoordelijk voor het monitoren

van de kwaliteit op de scholen. Dat deden ze al door zelf de scholen te bezoeken en management

gesprekken te houden. Om een nog beter beeld te krijgen van de kwaliteit van scholen is de Groeiling

gestart met auditteams. Zo’n team bestaat uit Groeiling directeuren, directeuren van een ander bestuur en

kwaliteitsmedewerkers. Zij bezoeken de scholen en brengen een verslag uit over hun bevindingen rondom

het onderwijs op de scholen. Ook wij krijgen zo’n audit op onze school en wel op 18 september. Mocht u

die dag onbekende gezichten op de school zien dan weet u waarom dit is.


OUDERVERENIGING

De oudervereniging heeft miv dit schooljaar een nieuwe voorzitter Marlies Keers.

Maandag is de OV goed gestart met de eerste vergadering met een volledig team: Patrick Gibbon, Erik Klaverstijn,

Krista van Kippersluis, Claudia Harteveld, Vivian de Boer, Edward van Aken en Jerry Sileon.

De taken zijn verdeeld en we gaan er samen een goed jaar van maken met leuke activiteiten voor de kinderen.

De oudervereniging zal net zoals afgelopen jaar geen jaarvergadering houden, maar de stukken via

de mail verspreiden met het voorstel voor de hoogte van de ouderbijdrage. Op de informatie avonden zullen

zij de nieuwe activiteitenkalender introduceren in de vorm van een brief waarop u kunt aangeven op

welke manier u op school zou kunnen helpen. Het zou uiteraard heel fijn zijn wanneer iedereen een taakje

voor zijn/haar rekening neemt. Voor de kinderen super leuk wanneer ouders iets op school doen en voor

ouders en team fijn om de taken te verdelen.


De penningmeester Krista van Kippersluis vraagt of er twee ouders zijn die de kascontrole van het afgelopen

jaar willen doen.


SCHOOLREIS

Op 25 september gaan de groepen 4 t/m 7 op schoolreis. Groep 4 en 5 gaan in de ochtend naar de ontdekhoek en in

de middag naar het Plaswijckpark. Groep 6 en 7 gaan in de ochtend naar Nemo en in de middag naar Jumpsquare in

Amsterdam. Later volgt meer informatie!

Er zijn helaas nog steeds ouders die het afgelopen jaar niet betaald hebben voor het komende schoolreisje van 25

september. Wanneer u twijfelt , kunt u dit bij de penningmeester van de OV navragen.

Wanneer er niet betaald is, kan het betreffende kind niet mee op schoolreis en zal gewoon naar school moeten

Komen.


HIEP! HIEP! HIEP! HOERAAA!!!

De komende week zijn de volgende kinderen jarig:

06-09 Iza gr.1/2a

07-09 Nina gr.5

07-09 Jelle gr.3

08-09 Mees gr.8

09-09 Hadi gr.4

10-09 Thijmen gr.6

Allemaal een hele fijne dag!!!


BELANGRIJKE DATA SEPTEMBER

03-09 OV vergadering en MR vergadering

11-09 info avond gr. 1 t/m 6

12-09 stakingsdag groep 5 t/m 8 vrij

13-09 info avond gr. 7 en 8

14-09 singelloop

18-09 audit

25-09 onderbouwfeest en schoolreis


DOPPEN SPAREN

Ook dit jaar dragen we weer een steentje bij met het sparen van doppen.


POPCORN MACHINE GEVRAAGD

Voor het onderbouwfeest 25 september zijn we op zoek naar popcornmachientjes. Van wie mogen we die

deze ochtend lenen? Graag doorgeven aan de leerkrachten van groep 1 t/m 3.