Nieuwsbrief 05-10-2018

STUDIEDAG

Op maandag 29 oktober heeft het team een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij en hebben dus lekker een dagje langer herfstvakantie.


SCHOOLACTIVITEITENPLANNER

Een paar weken geleden heeft u de schoolactiviteitenplanner ontvangen vanuit de OV met de vraag of u zich wilt aanmelden om te assisteren bij een activiteit. Een aantal ouders heeft dit gedaan, maar we missen ook nog wel heel wat ouders.

Wilt u nog een keer naar de lijst kijken en aangeven waarbij u wilt assisteren.

Alvast bedankt voor uw inzet.


VREEDZAME SCHOOL

Inmiddels zijn we in alle groepen met blok 2 gestart: ‘we lossen conflicten zelf op’. Er is een bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd met informatie hierover.


OEFENING BRANDALARM

Vandaag hebben we het brandalarm geoefend.

Alle kinderen en leerkrachten stonden binnen twee minuten buiten verzameld op het grasveld en nadat het ‘brand meester’ was gegeven, kon iedereen weer naar binnen.


SPELLETJESOCHTEND KLEUTERS

12 Oktober hebben we spelletjesochtend in de kleuterbouw.

Wanneer u tijd hebt om te assisteren, kunt u zich opgeven op de lijsten bij de deuren van de kleuterlokalen.


ADRESLIJSTEN GROEPEN

In het verleden was u gewend dat wij op papier de adreslijsten met de klasgenootjes van uw kind(eren) meegaven. Vanwege de nieuwe wetgeving mogen we dit niet meer doen. Wel kunnen we per groep de adreslijsten(zonder telefoonnummer) open zetten in Parnassys. U kunt dan, wanneer u inlogt, de adreslijst van de groep van uw kind inzien. We willen u vragen wanneer u hiertegen bezwaar hebt, dit voor 10 oktober te melden bij de leerkracht, dan kunnen we dit gedeelte in de ouderportal activeren.


VREEDZAME SCHOOL

Zoals u weet werken wij op onze school met mediatoren tijdens de ochtendpauze van de groepen 3 t/m 5.

Leerlingen uit groep 7 en 8 solliciteren voor deze rol. Inmiddels zijn de gekozen leerlingen gestart met hun training en hopen we dat ze voor de vakantie hun certificaat kunnen behalen, zodat ze na de herfstvakan-tie in dienst kunnen treden. Tot die tijd zijn de mediatoren van afgelopen schooljaar actief.


BOEKENWEEK

3 Oktober is de kinderboekenweek gestart. Woensdag 10 oktober is er een voorlichting over "Hoe lees ik mijn kind voor" op school van 11.15 uur tot 12.15 uur. Noteer deze interessante bijeenkomst in uw agenda, want iedereen is welkom!

Op 9 oktober worden grootouders uitgenodigd om hun kleinkinderen uit de groepen 1 t/m 3 voor te lezen vanaf 13.15 uur.

We sluiten de boekenweek af met een 2de hands boekenmarkt op 11 oktober. Ieder kind kan op deze markt kinderboeken verkopen.

De kinderboekenwerkgroep


KINDERBOEKENWEEK IN GROEP 6

Kinderboekenmuseum

Afgelopen maandag is groep 6 naar het kinderboekenmuseum geweest. We gingen met de trein wat natuurlijk al super leuk en spannend was.

In het museum kregen we eerst een workshop waarbij we een fantasievriendje gingen ontwerpen.

Daarna mochten we in de grotten van de tentoonstelling Papiria met onze slurpers onderdelen verzamelen om daadwerkelijk onze vriendjes te gaan maken.

Het was een super leuke middag!

Schouwburgbezoek Op woensdag zijn groep 5 en 6 naar de schouwburg geweest. Hier hebben we naar de voorstelling Bruno wordt een superheld gekeken. Het thema van de kinderboekenweek (vriendschap) kwam hier duidelijk in terug. De kinderen vonden het erg leuk!


DANSTHEATER GROEP 6

Afgelopen dinsdag kreeg groep 6 een dansles in de gymzaal op school. We hebben lekker bewogen op muziek met als eindproduct een dans waarin we een kussengevecht naspeelden. Dit was super leuk om te doen. Foto's en filmpjes vindt u in het fotoboek van groep 6 op onze site.

HIEP!HIEP!HIEP!HOERAAA!

Komende week zijn jarig :

05-10 Sened gr.1/2a

06-10 Djani gr.8

09-10 Lena gr.1/2a

09-10 Lieve gr.8

Allemaal een hele fijne verjaardag!!!


SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Beste ouders en kinderen,

Mijn naam is Alice Molenaar, schoolmaatschappelijk werker in dienst van Kwadraad en werkzaam op diverse scholen, waaronder de Triangel. Ik bied kortdurende en laagdrempelige ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten.

U en uw kind kunnen bij mij terecht met vragen die samenhangen met het opvoeden en opgroeien. Hierbij kunt u denken aan: faalangst, scheidingsproblematiek, problemen rondom de schoolgang, omgaan met boosheid, moeite in het aangaan van contacten (met leeftijdsgenoten) en weerbaarheid.

Wanneer uw kind bij mij wordt aangemeld kijk ik samen met u naar de huidige situatie, uw hulpvraag en wat u zelf al heeft geprobeerd te doen. Vervolgens kijk ik samen met uw kind hoe hij/zij de situatie ervaart en hoe we samen aan verbetering kunnen werken gedurende een aantal gesprekken op school. Als schoolmaatschappelijk werker bied ik kortdurende ondersteuning, ong 8-10 gesprekken of minder uiteraard. Als wij er op uitkomen dat u en/of uw kind andere ondersteuning nodig heeft/hebben, bekijk ik samen met u welke instantie u zou kunnen begeleiden.


EVEN VOORSTELLEN

Ik wil mezelf even voorstellen. Ik ben Sara, 22 jaar en loop het aankomende halfjaar mijn LIO-stage in groep 1/2a. Ik zit in het 4e jaar op de PABO op de Hogeschool Utrecht. Op dit moment geef ik drie dagen les aan groep 1/2a (maandag t/m woensdag) en binnenkort wordt dat vier dagen (maandag t/m donderdag). Ik heb het heel erg naar mijn zin bij de kleuters en kijk uit naar de rest van de periode!

Groetjes Sara


VIERING IN DE JOSPEHKERK