Nieuwsbrief 06-02-2019

SCHOOLDIENST 17 FEBRUARI

Op 17 februari om 11.00 uur verzorgen we de schooldienst in de Josephkerk aan het Aalberseplein. Het thema is ‘Zien’. Uiteraard gaan we er weer een mooie viering van maken met verhalen, spel en muziek.

Daarom willen we jullie vanaf groep 4 uitnodigen om deel te nemen aan het koor. Er wordt gerepeteerd op do 7 en vr 8, di 12, do 13 en vr 14 februari. Meld je aan bij juf Maaike of meester Dirk. We nodigen iedereen van harte uit om naar deze viering te komen.


WARME TRUIENDAG

Op 15 februari doen we mee met de landelijke actie ’warme truiendag’. We zetten de verwarming een paar graden lager om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Dus…die dag een lekkere warme trui en broek aan.


OPEN HUIS

In de week van 11 t/m 14 maart houden we weer Open Huis op de Triangel. We stellen u als ouders in de gelegenheid om vooral de eerste drie kwartier van de ochtend een les te volgen in de groep van uw kind. Vanaf maandag 11 februari hangt er een intekenlijst bij iedere groep. In sommige groepen zal er ivm de grootte van de groep nog een tijdstip in de middag toegevoegd worden.


NIEUWE LEERLINGEN

In maart gaan we aan de slag met de plannen voor het nieuwe schooljaar. We zijn benieuwd of er nog broertjes en zusjes zijn, die nog niet ingeschreven zijn. Uiteraard zijn we ook benieuwd of er nog andere kleuters zijn die bij ons op school komen. Mocht u ouders kennen met kleuters in de bijna basisschoolleeftijd die interesse in de Triangel hebben, laat ze dan contact met de school opnemen. Het zou jammer zijn wanneer we mensen moeten teleurstellen.


SPORTDAG

Dit jaar is Pasen gekoppeld aan de meivakantie. Daardoor start de meivakantie al op 19 april en betekent dat wij de sportdag(Koningsspelen) al op 12 april hebben. Deze datum was nog niet met u gecommuniceerd. Tegen die tijd zal de werkgroep sportdag u als ouder een verzoek doen om te assisteren op die dag.


STAKING

Op 15 maart staat er een landelijke stakingsdag aangekondigd voor het onderwijs. We zijn in afwachting van de onderhandelingen op dit moment. Maar nog steeds maken wij ons grote zorgen over het leraren-tekort en de werkdruk. Afhankelijk van de uitkomsten wordt er een beslissing genomen wat dit betekent voor de collega’s van onze school.


SCHAKEN GROEP 7 EN 8

Na spannende wedstrijden is de winnaar van groep 7/8 bekend. Dit jaar is Anouar de winnaar geworden. Van harte gefeliciteerd!!!


KLEUTERDANS

Op 8 en 15 februari zullen de kleutergroepen deelnemen aan de lessen Kleuterdans vanuit de Brede School. In de kleuterdans staat vooral het dansplezier centraal . Er wordt gedanst rond een bepaald thema met veel aandacht voor fantasie.


CITO TOETSEN OP DE TRIANGEL FEBRUARI 2019

Uw kind in beeld

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken we o.a. de Citotoetsen. Hiermee bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn/haar ontwikkeling. Zo kan er goed worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. In deze informatie zetten wij graag voor u op een rijtje hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.

Wij gebruiken de Cito toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat. In de kleutergroepen wordt op dit moment ook nog de Citotoets taal en rekenen voor kleuters afgenomen.

Door twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even vanuit een andere invalshoek naar de leerlingen. In veel gevallen komt de toetsuitslag op de toetsen van Cito overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige gevallen levert het echter extra informatie op. “Hé, vermenigvuldigen en delen gaat toch beter dan ik dacht.” Of: “Bij spelling kon hij eerst wel goed de ou- en au-woorden onderscheiden, maar dat is nu toch weggezakt.” Juist dit soort informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen.

Ook op groepsniveau kan de leerkracht kijken waar de hiaten zitten en welke acties er nodig zijn in een groep, bv meer aandacht voor rekenen of juist voor spelling.

Toetsen van Cito

Uw kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de Citotoetsen. Wat is het verschil?

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof, die net is behandeld, voldoende beheerst.

De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig.

Hoe dat werkt? De toetsen van een leergebied – bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld.

De score van de toets in groep 3 kunt u daardoor bijvoorbeeld vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind voldoende vooruit is gegaan.

Hoe kan het dat mijn kind hoog scoort op de toetsen op de methode, maar minder goed op de toetsen van Cito?

Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles goed kan maken. De toetsen van Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen.

Het omgekeerde geldt ook voor de minder sterke leerlingen. Voor hen zijn makkelijkere opgaven opgenomen, zodat ook zij kunnen laten zien wat ze kunnen.

Scores

Nadat een leerling de toets heeft gemaakt, kijkt de leerkracht hoeveel opgaven de leerling goed heeft gemaakt. Om

de score van een toets uit groep 3 te kunnen vergelijken met een toets uit groep 4 worden de A t/m E scores of de niveauwaarden gebruikt.


A t/m E scores en niveauwaarden

Deze indelingen zijn gemaakt door de toets af te nemen bij een grote groep leerlingen. De 25% leerlingen met de hoogste score noemen we ‘A’ of een niveauwaarde tussen de 4 en 5. B is een niveauwaarde tussen de 3 en 4, C is een niveauwaarde tussen de 2 en 3 en D is een niveauwaarde tussen de 1 en 2.

De 10% leerlingen met de laagste score, krijgen de aanduiding ‘E’ of een niveauwaarde tussen de 0 en 1..

In tabel 1 staat de verdeling van de scores.

Let op: ‘C’ is de middelste letter, maar betekent niet dat de leerling gemiddeld scoort. C betekent dat meer dan de helft van de leerlingen een hogere score heeft.

C betekent dus dat een kind onder het gemiddelde scoort.


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

05-02 Rosalie gr.1

05-02 Arima gr.1

05-02 Noa gr.1

10-02 Bas gr.8

11-02 Jasoer gr.6

13-02 Gideon gr.8

13-02 Sanne gr.3

Een hele fijne verjaardag allemaal!!!


BELANGRIJKE DATA

17-02 Schooldienst

20-02 Carnaval

21-02 Studiedag kinderen vrij

22-02 Studiedag kinderen vrij

25-02 Eerste vakantiedag

01-03 Laatste vakantiedag