Nieuwsbrief 06-03-2019

OPEN HUIS

In de week van 11 t/m 14 maart houden we weer Open Huis op de Triangel. We stellen u als ouders in de gelegen-heid om vooral de eerste drie kwartier van de ochtend een les te volgen in de groep van uw kind. Vanaf maandag 11 februari hangt er een intekenlijst bij iedere groep. In sommige groepen zal er ivm de grootte van de groep nog een tijdstip in de middag toegevoegd worden.


RAPPORT EN CITO SCORES

Aangezien de school op 15 maart gesloten is vanwege het staken, zullen de rapporten op donderdag 14 maart worden meegegeven. Via het leerlingvolgsysteem van Parnassys kunt u zelf inloggen en de uitslagen van de CITO toetsen opvragen. Volgende week woensdag zullen we u in de nieuwsbrief hierover uitleg geven.


10-MINUTENGESPREKKEN

In de week van 18 t/m 22 maat zijn de 10-minutengesprekken. U krijgt hier vandaag een brief voor mee naar huis. Wilt u er voor zorgen dat deze vrijdag weer ingeleverd is. Volgende week krijgt u dan bij het rapport de strookjes weer mee naar huis waarop uw ingeplande tijd staat aangegeven.


SCHOOLARTS GROEP 7

De meeste leerlingen van groep 7 hebben dinsdag een brief met een uitnodiging voor een periodiek gezondheidsonderzoek op school ontvangen van de schoolarts. Deze onderzoeken vinden plaats op 26 en 28 maart.

Hopelijk vindt u net als wij dat het belangrijk is om de gezondheid van onze/jullie kinderen te volgen en daarom zou het fijn zijn als u gehoor geeft aan de oproep en de vragenlijst invult en aan uw kind mee geeft.


STAKING

Op 15 maart staat er een landelijke stakingsdag aangekondigd voor het onderwijs. Omdat we ons nog steeds ernstig zorgen maken over het tekort aan leerkrachten gaan we als team deze staking ondersteunen. Deze week hadden we weer geen vervanging voor twee zieke collega’s. We hebben de kinderen opgesplitst, juf Claske en juf Angenieta hebben een deel voor hun rekening genomen en de ondersteuning kwam te vervallen. Dit is niet wat we willen. Groepen worden groter, de gewone leerstof blijft achter en het werk van 2 collega’s blijft liggen wat op een ander moment moet worden ingehaald en extra leerhulp kan niet gegeven worden. Dit betekent dat er op 15 maart geen les gegeven wordt.


HOOFDLUIS IN GROEP 3

Vandaag is er luizencontrole geweest. Er is in groep 3 hoofdluis geconstateerd. Wilt u uw kind goed blijven controleren, kammen en zo nodig behandelen.


LUIZENMOEDERS GEVRAAGD

Onze luizenouders zijn op zoek naar versterking. Wanneer u wilt assisteren dan kunt u contact opnemen met Fanny van Dam.


IN DE BUURT.NL

De onderzoek redactie van RTL Nieuws heeft een overzicht gemaakt van de eindtoetsresultaten van basisscholen. En dus ook van die van Gouda. Bent u nieuwsgierig geworden waar de Triangel staat , dan zou ik zeker gaan kijken op Deze Link


VASTENACTIE

Gisteren is onze jaarlijkse vastenactie weer van start gegaan met een korte presentatie over de kinderboerderij door de Jorien, de moeder van Renske en Wouter. Dit jaar is ons goede doel Kinderboerderij de Goudse hofstede.

Elk jaar is er bij ons op school een vastenactie, welke loopt van Aswoensdag t/m Pasen. Met deze vastenactie proberen we een mooi bedrag voor een goed doel als de kinderboerderij op te halen. Zij zullen dit geld o.a. besteden aan een bijenkast, deeladoptie voor Jasmijn het varken en als we voldoende geld ophalen ook voor de parkieten.

Tijdens de vastenactie kunnen de kinderen thuis en in hun omgeving klusjes en karweitjes doen waar ze wat geld mee kunnen verdienen voor het goede doel. Denk bijvoorbeeld aan de tafel afruimen, lege flessen wegbrengen, de tuin vegen en dergelijke. In elke klas is er een blikje waar het geld in verzameld wordt.

Op 3 april is er op school een lentemarkt waar er o.a. door de kinderen gemaakte knutselwerkjes, zaadjes voor moestuintjes en bloemen verkocht worden. Ook kunt u voor een klein bedrag wat te eten en te drinken kopen.

Vorig jaar was ons goede doel de atletiekvereniging van Gouda. Uiteraard hopen we nu weer zo'n mooi bedrag bij elkaar te halen.


GYM IN DE KLEUTERBOUW

Vanaf nu gymmen de kleuters de komende periode weer op donderdag. Wilt u daar met de kleiding rekening mee houden.


VOORLICHTINGSAVOND GROEP 2

Op woensdagavond 6 maart om 20.00 uur zal juf Maaike voorlichting geven over de inhoud van het lesprogramma als voorbereiding op groep 3.

We hopen alle ouders van groep 2 deze avond te ontmoeten.


GROEP 4

We zijn nog steeds druk met de tafels oefenen. Willen jullie in de vakantie hier lekker mee doorgaan! Dan gaan we na de vakantie weer als een speer.


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

08-03 Ruben gr.4

09-03 Dean gr.5

10-03 Bruno gr.7

Een hele fijne verjaardag allemaal!!!


BELANGRIJKE DATA

04-03 MR

11-03 t/m 15-03 Openbare lessen

14-03 Rapport gr.3 t/m 7

15-03 Stakingsdag kinderen vrij

18-03/22-03 10-minutengesprekken groepen 3 t/m 7

19-03 Inspraakavond Integraal huisvestingsplan

27-03 avond fracties over het IHP


ONZE INVALPOOL ZOEKT ZIJ-INSTROMERS

Voel jij je verantwoordelijk voor de kenniseconomie van de toekomst en wil je hier een substantiële bijdrage aanleveren dan ben jij de zij instromer die we zoeken!

In het Groene Hart (Alphen aan den Rijn, Gouda, Zoetermeer e.o.) slaan de primair onderwijs besturen de handen ineen door gezamenlijk een in company zij instroom opleiding aan te bieden.

Als zij instromer ga je direct voor de groep en krijg je gedurende twee jaar lang de benodigde opleiding aangeboden door de aangesloten besturen in samenwerking met de Hoge School Leiden. Om in aanmerking te komen beschik je in elk geval over een afgeronde bachelor opleiding.

Wil je meer weten over de te nemen stappen kom dan naar onze informatieavond op 7 maart a.s. van 19:00 – 21:00 aan de Henry Dunantweg 30, Alphen aan den Rijn.

Aanmelden: stuur een e-mail te naar info@rtccella.nl onder vermelding van “voorlichting zij instroom”.