Nieuwsbrief 09-01-2019

NIEUWJAAR

We zijn het nieuwe kalender jaar weer vol energie begonnen met de tweede helft van dit schooljaar.

De komende maanden worden spannend m.b.t. onze plannen voor de nieuwbouw. Wij hebben er goede hoop op dat we straks een prachtig gebouw gaan krijgen in deze wijk.

We wensen iedereen voor dit nieuwe jaar veel gezondheid en geluk. 
gemaakt door groep 6RAADSVERGADERING INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN

21 Januari staat het IHP weer op de agenda van de gemeenteraad. Uiteraard gaan we daar ons gezicht weer laten zien. Het is nog geen vergadering waar een besluit genomen zal worden. Voor het definitieve antwoord zullen we nog even moeten wacht.

We hopen dat iedereen de poster nog voor het raam heeft hangen, anders zijn er op school nog af te halen bij juf Angenieta.


BIEBNIEUWS

Er liggen nog heel veel boeken bij kinderen thuis. Wilt u volgende week zorgen dat deze weer terug naar school komen. De kinderen die volgende week het boek niet hebben ingeleverd, krijgen een herinnering mee. Onze afspraak is dat er dan ook geen ander nieuw boek wordt meegegeven.


OUDERENQUÊTE

4-Jaarlijks houden wij onder de ouders een enquête om onze kwaliteit op diverse vlakken te monitoren. De komende maand zal de vragenlijst van Beekveld en Terpstra open staan voor u als ouder om in te vullen. We hopen uiteraard dat veel ouders deze zullen invullen. Via de e-mail krijgt u een uitnodiging de vragen te beantwoorden.

Wij willen u bij voorbaat alvast bedanken voor het invullen hiervan.


HOOFDLUIS

Gisteren zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Alleen in groep 7 is er luis geconstateerd.

Vooral de ouders uit deze groep vragen wij uw zoon/dochter regelmatig te controleren en zo nodig te behandelen en te kammen.


SPELLETJESOCHTEND

Volgende week vrijdag 18 januari gaan we weer spelletjes spelen in de kleutergroepen. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen. Wanneer u komt kunt u dit bij de leerkracht aangeven. We beginnen om 11.00 uur.


TAFELDIPLOMA

In groep 4 kunnen de kinderen hun tafeldiploma behalen! Blijf thuis goed oefenen. Vooral de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 zijn nu belangrijk!


VASTENACTIE

Afgelopen jaar hebben we met onze vastenactie de atletiekclub ondersteund. Ook dit schooljaar hebben we weer een vastenactie. We zijn benieuwd of er onder u als ouders en kinderen nog goede ideeën zijn voor deze actie.


HIEP!HIEP!HIEP!HOERAAA!

Komende week zijn jarig:

15-01 Devin gr. 5

16-01 Teun gr.1/2b

Een hele fijne verjaardag allemaal!!!


BELANGRIJKE DATA

01-01 Nieuwjaarsdag

07-01 Start school

18-01 Spelletjesochtend kleuterbouw

21-01 Raadsvergadering IHP

23-01 Studiedag team kinderen vrij

28-01 gezamenlijke vergadering MR en OV

31-01 Schaaktoernooi groep 5-8