Nieuwsbrief 09-09-2020

START SCHOOLJAAR

Inmiddels zijn we allemaal weer een beetje gewend aan het gewone schoolleven. Alhoewel het is nog niet helemaal gewoon, want Corona houdt ons voorlopig nog wel bezig. We zullen er met z’n allen rekening mee moeten houden dat de klassen niet iedere dag volledig gevuld zijn en dat leerkrachten er nu en dan niet zijn. Met het bestuur en ook met het team gaan we richtlijnen opstellen hoe we zullen omgaan met uitval van kinderen en collega’s en wat samen als school en ouders moeten organiseren om het onderwijs dit jaar zo goed mogelijk door te laten lopen voor de kinderen. Zodra wij hiervoor een goed plan hebben, informeren we u daar over en gaan er van uit dat u nadenkt over hoe thuis de mogelijke opvang voor uw kind gaat organiseren.


OVERLEG OUDERVERENIGING, MR EN TEAM

Volgende week trappen we (OV, MR en team) met elkaar digitaal het schooljaar af.

In de oudervereniging vergadering van gisteravond hebben we afgesproken dat we gaan kijken hoe we de activiteiten die we normaal gesproken in een schooljaar organiseren, gaan invullen.

U heeft nog geen activiteitenlijst ontvangen waarop u kunt inschrijven om te assisteren. We gaan dit jaar namelijk op afroep uw hulp inroepen.


KENNISMAKINGSGESPREKKEN

De komende twee weken houden we digitaal de kennismakingsgesprekken. U krijgt hiervoor van de leerkrachten een uitnodiging. De ouders van groep 8 krijgen van meester Dirk informatie over hoe hij het laatste basisschooljaar gaat informeren.

Daarnaast krijgt u digitaal een infofolder over de groep van uw kind.


HET SCHOOLKOOR GAAT WEER BEGINNNEN!!!!!

Het koor gaat weer beginnen!

Net als vorig jaar hebben we op de Triangel een koor.

Dit koor is voor kinderen die het leuk vinden om een extra uurtje te zingen.

We oefenen op vrijdag tijdens de overblijf.

We eten in het lokaal van meester Dirk en daarna gaan we lekker zingen.

We hopen veel kinderen te zien volgende week vrijdag.

Meester Dirk en juf Maaike

AANHANGER MET CHAUFFEUR GEVRAAGD

Welke ouder zou deze week voor ons wat meubilair met een aanhanger kunnen ophalen bij een school in Gouda? Graag doorgeven bij juf Angenieta.


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

10-09 Thijmen gr.8

13-09 Fenna gr.4

14-09 Iris gr.4

15-09 Boris gr.2

16-09 Elena gr.3

Een hele fijne verjaardag allemaal!!!


BELANGRIJKE DATA

08-09 Schoolfotograaf

13-09 Singelloop

14-09 in deze week kennismakingsgesprekken / MR

15-09 startmoment OV, MR en team

18-09 in deze week kennismakingsgesprekken

20-09 Spelletjesochtend kleuters (met kinderen uit de bovenbouw, dus niet met ouders)

29-09 eerste bijeenkomst actief ouderschap

30-09 start Kinderboekenweek
KIES TRAINING

KIES spel- en praatgroepen 2020– 2021

Eén op de 6 kinderen in Nederland is een kind van gescheiden ouders. Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderende situatie kan zeer verschillend zijn. Bij KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles er veranderd is na de scheiding. Uit wetenschappelijk onderzoek zijn positieve effecten van deelname aan het KIES programma gebleken. Ook bij de kinderen, die zo op het oog amper last van de scheiding hebben. Kinderen beleven de bijeenkomsten vaak als plezierig en fijn Na KIES voelen zij zich beter in hun vel en verbeteren bijvoorbeeld hun schoolprestaties weer.

KIES (kind-in-echtscheidingssituatie) is er voor alle kinderen in Gouda vanaf 4 jaar van wie hun ouders onlangs of langer geleden zijn gescheiden. Tijdens acht bijeenkomsten op woensdagmiddag van een uur wordt via speelse en creatieve werkvormen uitgewisseld. Voorafgaand is er voor ouders vrijblijvend een informatiebijeenkomst.


Startdata voor de kinderen, die op school zitten in

Groep 4-5-6 30 september - 13.30 uur

Groep 6-7-8 11 november - 15.30 uur

Groep 1-2-3 6 januari - 13.30 uur

Groep 4-5-6 3 maart -15.30 uur

Groep 6-7-8 24 maart - 13.30 uur

Groep 1-2-3 2 juni - 13.30 uur

Kosten? Geen


Vragen over KIES of aanmelden? Danieke Hoexum-d.hoexum@kwadraad.nl -T 06 -21917447

Meer informatie over KIES? Zie ook de landelijke website www.kiesvoorhetkind.nl


PROEFLES GOUDSE WEEKENDSCHOOL VOOR LEERLINGEN GROEP 7 EN 8

Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen uit alle wijken van Gouda de wereld. Dat is goed voor hun algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en zelfvertrouwen. Ook leren de kinderen beter samenwerken, communiceren en presenteren. Meedoen aan de Goudse Weekendschool is goed voor je toekomst!

Ruim 60 leerlingen uit groep 7 en 8 uit alle wijken van Gouda volgen op zondag lesdagen. Niet over rekenen en taal maar over Gezondheidszorg of bijvoorbeeld Orde & Veiligheid. De leerlingen krijgen les van gastdocenten: een timmerman, advocaat of bijvoorbeeld de burgemeester. Er zijn 25 lesdagen per jaar.

De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis omdat enthousiaste bedrijven uit de Goudse regio en de gemeente Gouda de kosten betalen.

Ben je nieuwsgierig naar de Goudse Weekendschool en zit je in groep 7 of 8? Meld je dan aan voor een proefles. Er is een proefles op zondag 13 september, zondag 20 september en zondag 27 september.

Opgeven voor een proefles kan via de website:

https://goudseweekendschool.nl/meedoen-als-leerling/#aanmelden

Meer informatie over de Goudse Weekendschool: www.goudseweekendschool.nl

of bel of app naar 06 42 3377 86.