Nieuwsbrief 10-11-2017

Dochter voor juf Daniëlle

Juf Daniëlle is gisteren bevallen van een gezonde dochter: Sarah Anne. Alles is goed gegaan. We hopen dat juf Danielle lekker kan gaan genieten samen met haar gezin.


Studiedag

Alle leerkrachten hebben afgelopen maandag de studiedag met goed gevolg afgerond en hebben allemaal het certificaat Coöperatief Leren Level 1 ontvangen.


Schoenendoosactie

We zijn nu twee weken bezig en hebben al 14 dozen binnen. Heel goed jongens en meisjes. We hopen uiteraard dat er nog heel veel bij komen. Eind november worden de dozen weggebracht.
Bibliotheek

Sinds dit schooljaar kunnen alle kinderen van de Triangel bibliotheekboeken van school mee naar huis nemen. We hebben voor het uitlenen een hele actieve oudergroep. Deze merken de laatste weken dat lang niet alle boeken terugkomen naar de bieb. Wilt u kijken of er thuis nog boeken van school liggen.


Hoofdluis

Er is nacontrole in de groepen 7 en 8 gedaan. Er is alleen nog in groep 8 hoofdluis geconstateerd. Over twee weken is er nacontrole. Wilt u uw kind regelmatig blijven controleren, kammen en zo nodig behandelen.


Bezoek Rode molen groep 4

Op 21 november bezoekt groep 4 de Rode molen. De groep vertrekt om ongeveer 9.15 uur en is om 11.00 uur weer terug op school. We zijn op zoek naar ouders die de kinderen kunnen rijden. Er hangt een lijst bij de deur van de groep waar u zich kunt opgeven. Alvast bedankt, juf Claire en juf Karin.


Schaken groep 6

Maandagochtend 13 november van 8.30 - 9.30 uur heeft groep 6 schaakles van de Brede School. Op 27 november is de tweede les.


Project Vals! groep 8

Volgende week dinsdag (14 november) gaan de kinderen van groep 8 een dag met toneel en muziek aan de slag. “Project Vals!” heeft als doel om pestgedrag bespreekbaar te maken op scholen en dan met name richting de brugklas. De kinderen gaan in 3 groepen (toneel, zang, decor) aan de slag om ’s middags een voorstelling te kunnen geven in de speelzaal van onze school.

Bij deze voorstelling komen de kinderen van groep 6 en 7 kijken, maar u bent ook als ouder hiervoor van harte uitgenodigd.

We starten met de voorstelling rond 13.40 uur.


Hiep! Hiep! Hiep! Hoera!!!!

De komende week zijn er geen jarigen.


Het is hier geen hotel

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar wordt er een informatiemarkt/avond gehouden door de GGD Hollands Midden over genotmiddelen, sociale media en gamen in relatie tot het puberbrein.

De inloop is om 19.00 uur en de afsluiting om 22.00 uur. Er is een informatiemarkt en diverse presentaties met acteurs van ’t Lev.

De avond wordt gehouden in het Cultuurhuis Garenspinnerij aan de Turfsingel 34a te Gouda.

Kijk voor informatie op : www.cjggouda.nl

De toegang is gratis.