Nieuwsbrief 13-03-2019

OPEN HUIS

In de verschillende groepen is/was de interesse groot om een stukje van de dagelijkse gang van zaken te komen bekijken. Het is altijd leuk om een kijkje in de school te nemen.


RAPPORT EN CITO SCORES

Aangezien de school op 15 maart gesloten is vanwege het staken, zullen de rapporten op donderdag 14 maart worden meegegeven. Via het leerlingvolgsysteem van Parnassys kunt u zelf inloggen met de code die u dit jaar gekregen heeft. De toetsgegevens worden nu twee weken open gezet, zodat u zelf de uitslagen van de CITO toetsen van uw kind kunt opvragen. Mocht u na lang zoeken deze code niet meer kunnen vinden in uw mailbox, dan kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar juf Maaike.


10-MINUTENGESPREKKEN

In de week van 18 t/m 22 maart zijn de 10-minutengesprekken voor de groepen 3 t/m 7. U krijgt bij het rapport de strookjes weer mee naar huis waarop uw ingeplande tijd staat aangegeven.

Voor de groepen 1 en 2 zijn de gesprekken in de week van 8 april.


19 MAART INSPRAAKAVOND INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN

Dinsdagavond staat het Integraal Huisvestingsplan op de agenda van de Gemeenteraad. Dit is tevens een inspraakavond.

Namens onze school zal een MR lid spreken. We hopen dat we weer met een hele delegatie op de tribune zitten.

De volgende avond is 27 maart dan zullen de fracties met elkaar overleggen en op 3 april wordt er een beslissing over het plan genomen. Waarschijnlijk nog niet over de locatie. Maar we vinden het belangrijk om steeds ons gezicht te laten zien, dus blijven aanwezig bij al deze vergaderingen, u toch ook?


STAKING

Op 15 maart staat er een landelijke stakingsdag aangekondigd voor het onderwijs. Omdat we ons nog steeds ernstig zorgen maken over het tekort aan leerkrachten gaan we als team deze staking ondersteunen. Dit betekent dat er op 15 maart geen les gegeven wordt en de school gesloten is.


VERKIEZINGEN

Aangezien er volgende week de verkiezingen zijn voor de Eerste Kamer zal onze gymzaal gebruikt worden als stembureau. We kunnen tussen dinsdag en donderdag geen gebruik van de zaal. De gymlessen op woensdag 20 maart komen dus te vervallen.


BIBLIOTHEEK

Er worden weer volop boeken geleend uit de schoolbibliotheek. Dat is mooi, want lezen is goed voor de kinderen. Alleen, zou u er aan willen denken om de boeken ook weer terug te brengen naar de bibliotheek? Er zijn kinderen die hun bibliotheekboek al sinds december thuis hebben! Als kinderen ze in een linnen tasje met de naam erop komende woensdag inleveren in de klassenbak van de bibliotheek, kunnen ze dezelfde ochtend een nieuw boek uitzoeken. Namens de bibliotheekouders, hartelijk dank!


VASTENACTIE

Iedereen is vast hard bezig met klusjes doen , flessen sparen etc. voor onze vastenactie.

In de vorige nieuwsbrief hadden we u gemeld dat we op 3 april op school een lentemarkt gehouden zou worden.

Aangezien we nu de data van het schoolvoetbal te horen hebben gekregen, blijkt dat dit ook op 3 april valt. We gaan ons nog bezinnen over een andere datum. We houden u op de hoogte.


SPELLETJESOCHTEND

Wij willen de spelletjesochtend van vrijdag 15 maart ( stakingsdag) doorschuiven naar volgende week vrijdag 22 maart. U kunt zich weer aanmelden op de lijsten de bij de groepen hangen .

Wij hopen op veel hulp.

De kleuterjuffen


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

20-03 Wouter gr.1

20-03 Ruben gr.7

Een hele fijne verjaardag allemaal!!!


BELANGRIJKE DATA

04-03 MR

11-03 t/m 15-03 Openbare lessen

14-03 Rapport gr.3 t/m 7

15-03 Stakingsdag kinderen vrij

18-03/22-03 10-minutengesprekken groepen 3 t/m 7

19-03 Inspraakavond Integraal huisvestingsplan

27-03 Avond fracties over het IHP


BUURTSPORT

In de bijlage vindt u een folder over buurtsport. Er worden door de week allerlei sportactiviteiten georganiseerd die gratis toegankelijk zijn.