Nieuwsbrief 13-11-2019

JAARVERSLAG MR

Het afgelopen jaar is er veel werk verzet in onze Medezeggenschapsraad. Een jaarverslag hiervan treft u in de bijlagen aan.


OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2019-2020

Namens de penningmeester van onze oudervereniging wil ik u erop wijzen dat het deze week de laatste gelegenheid is de briefjes voor de incasso van de ouderbijdrage in te leveren.


10-MINUTENGESPREKKEN

Binnenkort, 22 november, krijgt u het eerste verslag met informatie over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind mee naar huis. Dit betreft de groepen 3 t/m 7. Voor groep 8 komen het verslag en de gesprekken 2 weken later, zodat we nog wat meer gegevens hebben.

In de week van 25 t/m 29 november zijn de 10-minutengesprekken voor de groepen 3 t/m 7. Vandaag krijgt u hiervoor een uitnodiging met het verzoek uw wensen omtrent de dag en tijd van dit gesprek aan te geven op het formulier en weer in te leveren. Volgende week vrijdag wordt dan met het verslag het strookje met de definitieve tijd meegegeven.

Voor de kleuters zijn er al 10-minutengesprekken geweest en zijn de volgende gesprekken gepland in het voorjaar.


LOPEN OP HET PLEIN

Weet iedereen het nog dat we op het schoolplein lopen. Dit in verband met de veiligheid van kinderen en ouders.

Het zou fijn zijn wanneer we hier met z’n allen op letten en elkaar daar ook op aanspreken.


SPELLETJESOCHTEND KLEUTERS

Vrijdagmorgen 22 november is het weer spelletjesochtend bij de kleuters. We hopen dat er weer ouders zijn die de kleuters hierbij willen begeleiden. De lijsten hangen bij de deur om u op te geven.


KABOUTERSPEURTOCHT

Dinsdagochtend hebben de peuters en de kleuters een kabouterspeurtocht gedaan. Samen met 5 leerlingen uit groep 8 hebben de kinderen allerlei kabouterspelletjes gedaan. Bedankt voor jullie hulp.

De peuter- en kleuterjuffen.


DUIK IN JE BOEK GROEP 7

Groep 7 is op 31 oktober in de chocoladefabriek geweest voor een presentatie van het boek Borealis. De schrijfster vertelde veel over de inhoud van het boek; het klimaatprobleem op onze wereld. Pittig maar leuk! Zo mochten de kinderen nadenken over allerlei stellingen over dit onderwerp. Afgelopen dinsdag is er een medewerker van de chocoladefabriek op school geweest om nog verder te praten over hierover. De kinderen kregen o.a. de opdracht na te denken over een droomscenario in onze wereld. (Zie foto)

Aankomende dinsdag gaan we weer verder met een les over het boek!

We kijken er al naar uit!


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

14-11 Imran gr. 1

19-11 Sem gr. 6

19-11 Iris gr.4

Allemaal een hele fijne dag!!!


BELANGRIJKE DATA

19-11 vergadering oudervereniging

22-11 inloopochtend schriften

25-11 t/m 29-11 10-minutengesprekken groep 3 t/m 7

05-12 Sinterklaas op bezoek

09-12 studiedag voor het team, de kinderen zijn dan vrij

16-12 vergadering MR

19-12 Kerstviering

20-12 continurooster kinderen om 14.00 uur uit, start van de kerstvakantie