Nieuwsbrief 14-09-2018

INFORMATIE FOLDERS GROEPEN

Naar aanleiding van de informatieavonden in de groepen heeft u een informatiefolder ontvangen over de leerstof van het komende schooljaar.


AUDIT

Zoals u weet staan de scholen onder toezicht van de inspectie van onderwijs. In het verleden bezocht deze alle scholen zeer regelmatig om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te garanderen. Deze taak is nu veel meer bij de besturen neergelegd. Deze zijn nu in eerste instantie verantwoordelijk voor het moni-toren van de kwaliteit op de scholen. Dat deden ze al door zelf de scholen te bezoeken en management gesprekken te houden. Om een nog beter beeld te krijgen van de kwaliteit van scholen is de Groeiling gestart met auditteams. Zo’n team bestaat uit Groeiling directeuren, directeuren van een ander bestuur en kwaliteitsmedewerkers. Zij bezoeken de scholen en brengen een verslag uit over hun bevindingen rondom het onderwijs op de scholen. Ook wij krijgen zo’n audit op onze school en wel op 18 september. Mocht u die dag onbekende gezichten op de school zien dan weet u waarom dit is.


OUDERVERENIGING

Afgelopen week heeft u een brief van de oudervereniging gekregen met het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage van het schooljaar 2018-2019 en het schoolreisje van september 2019.

De penningmeester Krista van Kippersluis vraagt of er twee ouders zijn die de kascontrole van het afgelo-pen jaar willen doen.


BIBLIOTHEEK

Afgelopen week hebben de meeste klassen een boek uit de bibliotheek kunnen lenen, alleen groep 3 is hier nog niet aan toe gekomen. Van de andere groepen hebben alle kinderen van wie een Triangelbibliotheektas in de klas lag een boek meegekregen. De Triangel bibliotheektas is het linnen tasje dat alle kinderen die vorig jaar op de Triangel zaten, gekregen hebben. Hierin kunnen de boeken van de bibliotheek gedaan worden.

Is het tasje kwijt of wordt het gebruikt voor iets anders? Dan kunt u ook een ander linnen tasje meegeven met uw kind, als er maar duidelijk zijn of haar naam op staat. Kinderen die nieuw zijn op school krijgen een tasje van de Triangel. Er zijn ook nog kinderen die een bibliotheekboek van voor de zomervakantie thuis hebben. Dit boek moet eerst ingeleverd worden, voordat uw kind een nieuw boek mee krijgt. Mocht u twijfelen of dit het geval is bij uw kind, vraag het op woensdagochtend aan de bibliotheekouders of stuur een mailtje schoolbiebtriangel@gmail.com

Veel leesplezier komend jaar! De bibliotheekouders.


LUNCHEN

In de aanmeldbrief voor het lunchen is aangegeven dat juf Karin de Vlaming miv dit schooljaar niet meer het lunchen zal begeleiden. Het is dus ook niet meer de bedoeling dat u wijzigingen aan haar doorgeeft. Dit kunt u doen bij juf Carla


FIETSENREKKEN

Weten we het nog....

Wij stallen fietsen alleen op het plein van de hoofdingang. Normale fietsen in het fietsenhok en de fietsen met de brede banden in het rek bij de kleuteringang. En dus niet op het andere plein.


HOOFDLUIS GROEP 6

Bij de nacontrole van de week in groep 6 is hoofdluis in groep 6 geconstateerd.

Wilt u uw kind goed controleren en zo nodig kammen.


GROEP 8 RUGBY

Donderdag 20 en 27 september gaan we rugby lessen volgen op het korfbalveld van Gemini. Het duurt tot 12u en we zullen met zijn allen teruglopen. Hierdoor zijn we dus later terug op school!

Denk eraan dat je sportkleding meeneemt of aantrekt!


HIEP! HIEP! HIEP! HOERAAA!!!

De komende week zijn de volgende kinderen jarig:

14-09 Iris gr.1/2b

16-09 Elena gr.1/2b

16-09 Jorne gr.7

18-09 Bart gr.8

Allemaal een hele fijne dag!!!


BELANGRIJKE DATA SEPTEMBER

03-09 OV vergadering en MR vergadering

11-09 info avond gr. 1 t/m 6

12-09 stakingsdag groep 5 t/m 8 vrij

13-09 info avond gr. 7 en 8

14-09 singelloop

18-09 audit

25-09 onderbouwfeest en schoolreis


DOPPEN SPAREN

Ook dit jaar dragen we weer een steentje bij met het sparen van doppen.


POPCORNMACHIENTJES

Voor het onderbouwfeest 25 september zijn we op zoek naar popcornmachientjes. Van wie mogen we die deze ochtend lenen? Graag doorgeven aan de leerkrachten van groep 1 t/m 3.


EVEN VOORSTELLEN

Juf Liza

Ik ben Liza Schenk. Op dit moment woon ik in Gouda. Mijn zusje heeft op de Triangel gezeten, hierdoor kende ik de school al. In mijn vrije tijd zwem ik erg graag. Ook houd ik van reizen en afspreken met vrien-

dinnen. Dit jaar ben ik nieuw op de Triangel. Samen met juf Claire sta ik voor groep 4. Op woensdag, don-derdag en vrijdag ben ik aanwezig op de Triangel.

Ik heb er ontzettend veel zin in!


Meester Tom

Mijn naam is Tom Baecke en ik ben de nieuwe gymleerkracht. Ik ben 32 jaar oud en woon in Voorburg. Vanuit Sport. Gouda wordt ik ingezet op de Triangel en verzorg ik de gymlessen op vrijdag aan de groepen 3 t/m 8. Daarnaast werk ik nog op 2 andere basisscholen in Gouda en werk ik ook in het Groenhovenbad waar ik zwemlessen geef. Mijn doel is om de kinderen samen zo veel en zo goed mogelijk te laten bewegen waarbij ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen en ontdekken. Plezier in bewegen staat hierbij altijd voorop. Ik heb er heel veel zin in om er een mooi en vooral sportief schooljaar van te maken!

Met sportieve groet, gymmeester Tom


PROJECT AGENT EN BOEF GROEP 1/2B

Bij groep 1/2 B was als afsluiting van het project ‘agent en boef’ een echte politieagent.

We hebben alles bekeken. Van de kleding tot alle knopjes op de motor.

Juf Maaike werd zelf nog even in de handboeien geslagen, maar ze is gelukkig weer los.

Meer foto’s staan in het fotoboek van groep 1/2 B.