Nieuwsbrief 16-02-2018

Carnaval We hebben een superleuk carnavalsfeest gehad. De kinderen waren prachtig verkleed en de optredens waren geweldig. De kinderen hebben hun kwaliteiten op velerlei gebied aan elkaar gepresenteerd. Na wat drinken en wat lekkers ging iedereen in feeststemming naar huis.


Rookvrij schoolplein

Afgelopen woensdag is het bord ‘Rookvrije generatie’ onthuld. We willen op deze manier een steentje bijdragen aan het rookvrij opvoeden van onze kinderen.


Studiedagen

Komende week op 22 en 23 februari hebben we studiedagen. De kinderen zijn deze dagen vrij. Dit betekent dat de voorjaarsvakantie voor de kinderen op woensdagmiddag 21 februari begint.


Protocol mobielgebruik

Onlangs hebben we als team het protocol mobielgebruik aangepast. U treft dit als bijlage bij de nieuwsbrief aan. We hopen dat u deze afspraken respecteert en deze met uw kind bespreekt. Het is voor de veiligheid van iedereen van belang dat we hier samen met de kinderen naar handelen.


Vastenactie

Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. Dit is de woensdag na carnaval, waarop de vasten-tijd begint.

Ieder jaar vragen we de kinderen mee te doen met onze vastenactie. We sparen dan geld voor een goed doel. De kinderen wordt gevraagd om kleine klusjes thuis te doen, statiegeld verzamelen, etc. om zo een mooi bedrag bij elkaar te sparen.

Dit jaar hebben we gekozen voor een doel dichtbij. Dit is de Atletiekvereniging Gouda. Door heel veel pech met een brand in hun materialenhok, zijn zij alles kwijt. Wij hopen dat we hen kunnen helpen met de aanschaf van nieuwe materialen door voor hen te sparen.

Dus jongens en meisjes zet hem op !!!!


Kunstweken

Na de voorjaarsvakantie hebben we drie kunstweken op school. Naast de reguliere lessen, is er in die weken extra aandacht voor tekenen en handvaardigheid. Dit doen we door in iedere groep een bepaalde schilder onder het voetlicht te brengen en door kunstenaars de In school in te halen die de kinderen les gaan geven op verschillende gebieden.de bijlagen vindt u hierover extra informatie. school in te halen die de kinderen les gaan geven op verschillende gebieden.

We zijn nog wel dringend op zoek naar ouders die tijdens de verschillende workshops deze kunste-naars kunnen helpen met het begeleiden in de groepen.

Inschrijflijsten hiervoor vindt u volgende week bij de lokale.

Hierop staan dagen en tijd aangegeven waarop de workshops plaatsvinden.


Inlog foto’s

In de bijlagen vindt u een inlogcode voor de foto’s die op school gemaakt worden.

Voorleeskampioen Gouda

Afgelopen woensdag heeft Nova uit groep 8 meegedaan aan de Goudse voorleeswedstrijd in de Chocoladefabriek.

Tijdens de kinderboekenweek was zij eerder dit jaar al voorleeskampioen van de Triangel geworden en nu moest voor een officiële jury "voorlezen" tegen 6 andere schoolwinnaars.

Ze heeft voorgelezen uit het boek Matilda en heeft het fantastisch gedaan. Ze kwam als winnares uit de bus. Nova gefeliciteerd en veel succes in de provincieronde die gehouden wordt op 17 maart.
Kunstweken op de Triangel


In de periode vanaf 5 maart tot 22 maart, direct na de voorjaarsvakantie, gaan wij in alle groepen aan de slag met het project ‘Kunst’.

Elke groep maakt kennis met een schilder en ieder kind maakt een

eigen kunstwerk. Dit kunstwerk is te zien in een eigen museum op

internet. Informatie hierover volgt nog.

Omdat het ons jubileumjaar is, bieden wij de kinderen in deze periode ook op creatief gebied workshops aan.

Wij hebben een programma gemaakt met workshops waaruit alle

kinderen een activiteit mogen kiezen: o.a Tabak en Naus (zij maken

werkstukken van kosteloos materiaal) Martijn van den Burg (graffiti),

Nelleke Beck (boetseren) en Ingrid Aerts (mozaïek). De mozaïek

activiteit wordt een schoolbreed project, waar ieder kind een steentje

aan bijdraagt. Het gezamenlijke kunstwerk zal onze schoolmuren gaan

versieren. Bij deze activiteiten is veel hulp nodig. Vanaf volgende week hangen er lijsten bij de groepen met de dagen waarop u in kunt schrijven.

Iedereen is als afsluiting van de ‘Kunstweken’ van harte uitgenodigd bij onze kunstpresentatie op donderdag 22 maart vanaf 17.30 – 19.00 uur