Nieuwsbrief 16-11-2018

ACTIE ROND HUISVESTINGSPLANNEN

Afgelopen week heeft de actiegroep beslist niet stilgezeten. Maandag zijn we met 719 handtekeningen met een aantal leerlingen, MR leden, ouders en vertegenwoordigers uit de wijk naar de wethouder geweest om deze aan te bieden. Alle ouders die zich ingezet hebben om zoveel handtekeningen op te halen bedankt voor de inzet.

Woensdagavond hebben we met een grote groep belangstellenden van ouders, leerkrachten en buurtbewoners indruk gemaakt door onze aanwezigheid bij de vergadering en eerdere acties.

Onze argumenten zijn door veel fracties omarmd en teruggegeven als opmerkingen op dit plan aan de wethouder van onderwijs.

Deze heeft uitgesproken het plan opnieuw te bekijken en te bespreken op basis van de genoemde punten.

Na deze avond zijn wij positief gestemd dat de wethouder ervan overtuigd kan worden dat de Triangel in de wijk moet blijven. In januari horen we hoe de plannen verder zullen worden uitgewerkt.


SCHOENENDOZEN

We hebben nog twee weken de tijd om dozen in te leveren. Er kunnen er nog wel een paar bij, het podium is nog lang niet vol.


INDELEN 10-MINUTENGESPREKKEN

In de week van 26 t/m 30 november hebben we 10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Het indelen hiervoor gaan we deze keer digitaal via het ouderportal doen. U krijgt hiervoor vandaag een mail met het verzoek in te loggen en uzelf in te plannen. We willen u vragen dit voor 20 november te doen. Ouders die dit niet doen, delen wij zelf in. U krijgt dan eind volgende week een mailtje waarin staat wanneer u verwacht wordt.

Voor juf Claske (IB) en juf Ingrid kunt u via de mail of persoonlijk even een afspraak maken.

De lunchouders staan niet in dit systeem, dus wanneer u een van hen wilt spreken dan moet u of naar mij een mailtje sturen of een afspraak met Carla maken.

We hopen op uw medewerking en dat u er begrip voor heeft wanneer het en ander nog niet helemaal vlekkeloos loopt.


VAARDIGHEDEN IN DE KLEUTERBOUW

De kleuters zijn hard aan het oefenen met allerlei dagelijkse vaardigheden. Ze oefenen met jas aan trekken, schoenen aan- en uitdoen, en hun trui zelf aandoen enz. Om te zorgen dat dit nog beter gaat zouden we u als ouder willen vragen dit ook met uw kind te oefenen. Op die manier gaat het aankleden voor en na de gym een stukje sneller en hebben we meer tijd voor andere leuke dingen.


EXTRA KLEDING KLEUTERBOUW

Een enkele keer gebeurt het wel eens dat er een kind een ongelukje krijgt. Kan gebeuren! Zeker in de spannende tijd die er gaat komen. Als u van uw kind weet dat dit wel eens gebeurt, willen wij u vragen extra kleding mee te geven. U kunt dit in de tas of luizenzak van uw kind stoppen.


TAFELS GROEP 4

In groep 4wordt er nog steeds hard geoefend met de tafels van 1,2,5 en 10. Oefent u thuis nog mee?


TRIANGELKOOR

Houd jij van muziek?

Vind je het gezellig om met andere in een koor te zingen?

Kom dan op het Triangelkoor!

Meester Dirk en juf Maaike gaan vanaf 23 november beginnen met oefenen.

We oefenen tussen de middag, dus we eten dan in het lokaal van meester Dirk.

We gaan veel zingen en ademhalingsoefeningen doen, toon houden en nog veel meer wat bij zingen hoor.

Dus, lijkt je dit leuk en zit je in groep 4 of hoger? Kom dan op het Triangelkoor.

Opgeven kan bij meester Dirk of juf Maaike.


HIEP!HIEP!HIEP!HOERAAA!

Komende week is jarig:

19-11 Iris gr. 3

Een hele fijne verjaardag!!!