Nieuwsbrief 17-04-2019

PAASVIERING A.S. DONDERDAG

Op donderdag 18 april vieren we Pasen met elkaar op school. Dit doen we in de vorm van een paasviering en een gezellige paaslunch. Alle kinderen eten op school en zijn om 14:00 uur uit! Wilt u de kinderen een bord en bestek meegeven?


PASEN

Met de kinderen zullen we tijdens onze Paasvieringen stilstaan bij de gebeurtenissen van De Goede Week met als slot het feest van Pasen. Het feest van het nieuwe begin.

We wensen iedereen hele mooie Paasdagen toe.


MEIVAKANTIE

Donderdagmiddag om 14.00 uur begint de meivakantie. We wensen iedereen hele fijne vakantie toe. We zien elkaar weer terug op 6 mei.


EXTRA HULP OP DE TRIANGEL BIJ DE VAKKEN IN DE GROEPEN

Kinderen leren op verschillende manieren en in een verschillend tempo. Het ene kind heeft bijvoorbeeld meer inoefening nodig en het andere juist uitdaging op een moeilijker niveau. Al deze kinderen krijgen hun begeleiding zo veel mogelijk binnen de lessen in de groep. Om deze begeleiding te kunnen geven werken we met niveaugroepen bij de lessen taal, spelling, rekenen en lezen. We noemen dit de A, B en C-groepen. De B-groep is de grote middengroep, deze kinderen leren de stof op een gewone manier en in een gewoon tempo. De A-groep zijn de kinderen die op de genoemde gebieden extra uitdaging nodig hebben en moei-lijker stof aankunnen. De C-groep kinderen hebben juist extra uitleg en extra oefening nodig. Leerlingen kunnen voor langere tijd in de C groep zitten, maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld bij rekenen alleen voor een speciaal onderdeel, dat ze nog niet beheersen, met de C-groep meedoen. In de meeste gevallen bepaalt de leerkracht in welke groep de kinderen zitten, maar in de bovenbouw leren we de kinderen om ook zelf aan te geven of ze extra hulp willen op bepaalde onderdelen.

Bij het voorbereiden van een les kijkt de leerkracht goed welke kinderen op welk moment meedoen met de uitleg en wie er extra hulp nodig heeft. Vaak hoeven de kinderen van de A-groep niet de hele uitleg mee te doen, zij kunnen eerder aan het werk met de opdrachten en houden daarna tijd over voor verdiepings-werk.

De leerkracht start met de uitleg, oefent met de kinderen en daarna kunnen de meeste kinderen zelfstan-dig aan het werk. Vanaf dat moment geeft de leerkracht verlengde instructie (extra uitleg en inoefening) aan de C-groep, meestal zitten zij daarvoor aan de instructietafel. Na deze extra uitleg kan iedereen aan het werk en loopt de leerkracht rond om verdere hulp te geven. De kinderen hebben een houten blokje op hun tafel liggen waarmee ze met een vraagteken aan kunnen geven of ze een vraag hebben.

Minimaal 1 x per week krijgt de A-groep verlengde instructie omdat zij vaak ook extra uitleg nodig hebben bij het verdiepingswerk.

Wanneer de extra uitleg tijdens de verlengde instructie niet genoeg is voor een kind, krijgt dit kind ook tijdens het zelfstandig werken nog extra uitleg.

Heeft u nog vragen over het geven van hulp aan leerlingen dan kunt u altijd langslopen bij de leerkracht of bij de IB’er Claske van der Lee


VASTENACTIE KINDERBOERDERIJ

Geweldig hoe iedereen de afgelopen weken bezig is geweest met allerlei klusjes om maar zoveel mogelijk geld in te zamelen. Vandaag hebben we nog de lentemarkt en dan kunnen we het prachtige bedrag wat we gespaard hebben bekendmaken.


KONINGSSPELEN

Wat hebben de kinderen vrijdag een leuke dag gehad. Mede dankzij de hulp van zoveel enthousiaste ouders. Namens alle kinderen en de sportcommissie: bedankt voor uw inzet!


SCHOOLVOETBAL

Alle kinderen hebben super goed hun best gedaan tijdens het schoolvoetbaltoernooi. De jongens van groep 5 en de meisjes van groep 6 zijn zelfs door naar de stadsfinale op woensdag 8 mei. Zij gaan, onder leiding van een aantal fanatieke ouders, weer strijden voor een plek in de volgende ronde. Komen jullie ons ook aanmoedigen? Wij spelen onze wedstrijden vanaf 13.30u bij ONA.


GROEP 3 BEDANKT

Wat een verrassing voor juf Christa toen vanmorgen de hele groep 3 bij haar aan de deur stond om tekeningen te brengen. Nu is ze vast snel weer helemaal opgeknapt. Groep 3 heel erg bedankt.


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

18-04 Anouk gr.7

22-04 Liv gr.1

27-04 Jens gr.1

28-04 Alicia gr.3

30-04 Fedde gr.1

03-05 Marley gr.2

05-05 Julian gr.1

05-05 Lois gr.3

06-05 Jimmy gr.2

07-05 Nynke gr.7

08-05 Lisa gr.8

Een hele fijne verjaardag allemaal!!!


BELANGRIJKE DATA

04-05 Dodenherdenking

05-05 Bevrijdingsdag

06-05 Start school

12-05 Moederdag

13-05 MR

15-05 Informatieavond Prisma groep

17-05 Spelletjesochtend kleuters

21- t/m 24-05 JAVD

28-05 Schoolfotograaf

30-05 Hemelvaartsdag

31-05 Kinderen vrij


NIEUWE GROEP OP DE TRIANGEL

In de nieuwsbrief van 21 december heeft u al kunnen lezen dat de nieuwe voltijds voorziening voor hoogbegaafden van de Groeiling bij ons op onze school komt. Deze groep start na de zomervakantie onder de naam Prisma. Hiervoor zijn twee nieuwe collega’s aangesteld, die zich later in het jaar middels de nieuwsbrief aan u zullen voorstellen. Onze huidige werkwijze met betrekking tot ondersteuning/begeleiding en onze groepen 9 blijft uiteraard bestaan . Binnenkort organiseren we een informatieavond. Hieronder vindt u het nieuwsbericht vanuit De Groeiling over deze avond. Bij de nieuwsbrief is een flyer hierover bijgevoegd.


INFORMATIEAVOND OVER DE START VAN VOLTIJDS HOOGBEGAAFDENONDERWIJS OP DE TRIANGEL

Met ingang van het schooljaar 2019/2020 start De Groeiling met regulier voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen op basisschool De Triangel in Gouda. Binnen de Groeilingscholen wordt de lesstof al op verschillende niveaus aangeboden door bijvoorbeeld compacten, verrijken en eventueel plusklassen. Er is echter een groep hoogbegaafde leerlingen voor wie dit aanbod onvoldoende passend is.

Onder de naam Prisma wordt gestart met een groep 4/5. De leerlingen krijgen onderwijs dat is afgestemd op de specifieke behoeften van het hoogbegaafde kind. Waar mogelijk wordt samengewerkt, gespeeld en gevierd met de reguliere groepen van De Triangel.

Stichting De Groeiling verwacht na de start van deze eerste lichting een organische groei van de Prismagroepen.

Op woensdagavond 15 mei vindt op De Triangel een informatieavond plaats voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur, de informatieavond start 19.30 uur. Vooraf aanmelden via email directie.triangel@degroeiling.nl wordt op prijs gesteld. Voor verdere informatie kunt u kijken op de website van de Triangel.


JAS KWIJT

Jim uit groep 5 is zijn nieuwe jas kwijt. Het is een donkerblauwe virginojas met capuchon. Wie heeft hem gezien of per ongeluk met zijn eigen jas verruild? Hij wil hem heel graag terug hebben.