Nieuwsbrief 20-03-2019

INSPRAAKAVOND INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN

Gisteravond hebben we weer met een hele delegatie bij de Gemeenteraadsvergadering gezeten.

Marieke Abels(MR),Joost Bakker (Ajourvereniging) en Marieke Polderman(buurtbewoner en ouder)

hebben met verve ingesproken.

Inmiddels kunnen we wel stellen dat alle fracties van mening zijn dat de Triangel in de buurt moet blijven.

De wethouder heeft nog een klein zetje nodig om een echte definitieve uitspraak te doen.

We gaan de goede kant op !


VASTENACTIE

Yes! We hebben met elkaar al 191,92 opgehaald. Wat een geweldig bedrag na 2 weken! Ons eerste doel van de vastenactie is hiermee al bereikt. We kunnen de kinderboerderij een bijenkast van 150 euro schenken. Ons volgende doel is de deeladoptie van voor velen het bekende varken Jasmijn. Deze adoptie kost 200 euro.

Deze week is het meeste geld opgehaald door groep 4 van juf Claire en juf Liza. Zij hebben 35,90 ingezameld. Groep 1 van juf Petra en juf Renee hebben deze week daarna het meeste opgehaald: wel 25.75 euro! Super goed gedaan allemaal!


LUIZENVRIJ!!!

Vandaag was er nacontrole. We zijn weer luizenvrij!!!. We zijn op zoek naar ouders die ons willen assisteren bij de luizencontrole. Voor informatie kunt u contact opnemen met Fanny van Dam : fannyvandam3012(apenstaart)gmail.com


VOORJAARSMARKT

Afgelopen week hebben we u al op de hoogte gebracht over de voorjaarsmarkt. Deze zal niet op 3 april zijn maar op 17 april.


SPELLETJESOCHTEND

Vrijdag 22 maart hebben we weer spelletjesochtend. U kunt zich weer aanmelden op de lijsten de bij de groepen hangen. Wij hopen op veel hulp. De kleuterjuffen


KONINGSSPELEN 12 APRIL

Ook dit jaar doet de Triangel weer mee met de Koningsspelen. Op het kunstgras van SV Gouda en GMHC gaan alle groepen met sport en spel aan de slag. Dit jaar starten we met een warming-up op het schoolplein! Daarna gaan we lopend met de kinderen en begeleiders naar de sportvelden. De kinderen kunnen dus op vrijdag 12 april gewoon op school komen.

De kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen om 12.00 uur op het sportveld opgehaald worden. De kinderen van groep 4 t/m 8 lopen weer naar school en zijn om 14.00 uur uit. We zijn nog op zoek naar hulpouders op die dag! U kunt zich intekenen op de lijsten bij de klassen.

Verdere informatie over deze dag volgt nog.

PROJECT VALS! GROEP 8

Volgende week dinsdag (26 maart) gaan de kinderen van groep 8 een dag met toneel en muziek aan de slag.  “Project Vals!” heeft als doel om pestgedrag bespreekbaar te maken op scholen en dan met name richting de brugklas.

De kinderen gaan in 3 groepen (toneel, zang, decor) aan de slag om ’s middags een voorstelling te kunnen geven in de speelzaal van onze school.

Bij deze voorstelling komen de kinderen van groep 6 en 7 kijken, maar u bent ook als ouder hiervoor van harte uitgenodigd.

We starten met de voorstelling rond 13.30 uur.


HIEP!HIEP!HOERAAAA!!!

Komende week zijn jarig:

22-03 Senna gr.7

24-03 Jovanka gr.2

27-03 Stan gr.1

Een hele fijne verjaardag allemaal!!!


BELANGRIJKE DATA

04-03 MR

11-03 t/m 15-03 Openbare lessen

14-03 Rapport gr.3 t/m 7

15-03 Stakingsdag kinderen vrij

18-03/22-03 10-minutengesprekken groepen 3 t/m 7

19-03 Inspraakavond Integraal huisvestingsplan

27-03 Avond fracties over het IHP


ZONDAG 31 MAART – PAROCHIEBREDE GEZINSDAG

Zondag 31 maart is er weer een parochiebrede gezinsdag in Gouda. Graag willen we jullie als gezin uitnodigen voor deze dag! Komen jullie ook naar deze dag vol ontmoeting, eucharistie, lunch en een uitdagend programma? We starten om 11.00 uur met een gezinsviering in de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda. Uiteraard is er crèche voor de allerkleinsten. Na een compleet verzorgde lunch gaan we om 12.45 uur in verschillende leeftijdsgroepen aan de slag met het thema ‘Thuiskomen’. Om 14.15 uur sluiten we de dag af. Komt u ook met uw gezin? Of wilt u uw kinderen en kleinkinderen hierover vertellen? Opgeven mag, maar hoeft niet. Heb je vragen? Bel naar Carisia Houdijk –
06 – 23 27 35 13.