Nieuwsbrief 24-01-2018

Afvalvrije School

In het kader van duurzaamheid en een schone leefomgeving gaan we samen met de Gemeente Gouda de kinderen bewust maken van het belang van het scheiden van afval.

Afgelopen donderdag is de aftrap geweest voor een afvalvrije school in groep 6.

De kinderen krijgen een belangrijke taak om ons te helpen bij het scheiden van afval. Wanneer u door de school loopt ziet u posters hangen waarin zij ons vertellen hoe we het vuil moeten scheiden.


Voorjaarsschoonmaak

Omdat we graag in de onderbouwgroepen de lokalen en de materialen een extra schoon-maakbeurtje willen geven en in de andere groepen de ramen een keer extra goed willen aanpakken, zijn we op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Voor de kleutergroepen willen we dit graag op 30 januari gaan doen vanaf 19.00 uur en in de groepen 3 t/m 8 willen we vragen of er ouders na schooltijd in de week van 29 januari t/m 2 februari een momentje hebben om te assisteren.

Er zal een lijstje bij de deur hangen waarop u kunt aangeven wanneer u wilt helpen en wan-neer dit het beste uitkomt. Alvast bedankt voor uw actieve inzet.


Bedankt

20 December 2017 is Imke(dochter van meester Dirk) geboren. Ze groeit goed en we kunnen er heerlijk van genieten.

Imke heeft zich vorige week al voorgesteld, sa-men met grote zus Maud, aan groep 7. Maud vond het wel erg leuk in de klas. Aandacht genoeg!

Ik wil ouders en kinderen bedanken voor alle felicitaties, cadeautjes en kaarten.

Meester Dirk
Koningsspelen

We hebben als school besloten om dit jaar niet mee te doen met de Koningsspelen. Uiteraard houden we wel een sportdag. In overleg met de werkgroep en de beheerders van de sportvelden, wordt er gekeken naar een ander moment. Zodra de datum bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte. In de hoop dat we ondanks door het schuiven met de datum, op de ondersteuning van voldoende ouders kunnen rekenen.


Nieuws uit de Oudervereniging

Direct na het vertrek van Sint Nicolaas hebben we, samen met andere ouders en het team, de school in kerstsferen gebracht. Het zag er weer prachtig uit!

Op 21 december organiseerden we het traditio-nele kerstdiner met op het schoolplein een stralend pad van lichtjes. Na de kerstviering smulden de kinderen van alle lekkernijen. Op de laatste dag voor de vakantie is alles weer netjes opgeruimd. Hartelijk dank aan de ouders die hielpen bij al deze activiteiten!

Intussen zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor het carnavalsfeest, dat begin februari plaatsvindt.

Ook uw ouderbijdrage is nodig.

Helaas hebben we nog een flink aantal ouderbijdragen NIET ontvangen. Wilt u deze alstublieft zo nodig alsnog snel betalen?

Alleen met uw bijdrage kunnen we activiteiten zoals het kerstfeest en carnaval blijven organiseren.


Groep 3

Groep 3 mag iedere donderdagmiddag een leesboek van thuis meenemen om in de klas te gaan lezen. Het is namelijk belangrijk dat uw kind heel veel leest, zowel thuis als op school en dat het ervaart dat lezen heel leuk is.

Juf Christa.


Ouderportal

Vorig jaar oktober heeft u een mail met een inlogcode gehad voor het ouderportal met de vraag om de adresgegevens etc. te controleren.

De bedoeling is om dit ouderportal bijv. open te zetten wanneer de Citotoetsen zijn afgenomen, zodat u samen met uw kind dit op uw gemak kunt bekijken. Vanwege de uitval door ziekte van juf Daphne, die dit onder haar beheer heeft, moeten we het verder activeren en openstellen van het ouderportal even uitstellen. We houden u op de hoogte.


Eierdozen voor groep 4

Groep 4 gaat knutselen voor de carnaval. Juf Nathalie vraagt daarom naar eierdozen.


Uit groep 6

Op donderdag hebben wij een gastles gehad van Maarten Milieu. De Triangel doet mee met een project over de 'Afvalvrije school'. Met groep 6 mogen wij hier het voortouw in nemen en krijgen wij hier dus lessen over. We hebben geleerd over het scheiden van afval en wat er gebeurt met de verschillende soorten afval. Ook kunnen we een prijs winnen als wij als beste de school motiveren om een afvalvrije school te worden! De klas heeft heel enthousiast meegedaan en goed meegedacht!

Hiep! Hiep! Hiep! Hoera!!!!

De komende weken zijn jarig:

26-01 Tristan gr.3

26-01 Marwin gr.4

26-01 Qingyan gr.1/2a

27-01 Kubra gr.7

Een hele fijne verjaardag allemaal!


Doppen sparen

We sparen nog steeds plastic doppen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor het opleiden van hulphonden.

Het verzamelpunt waar wij als school aan leveren, heeft inmiddels al € 20.000,- opgehaald. Dus ik zou zeggen lekker doorsparen.