Nieuwsbrief 25-10-2017

Foto’s

Regelmatig worden er op school foto’s gemaakt bij de activiteiten. Deze worden soms gebruikt voor facebook en/of komen op de website van school te staan. Heeft u problemen met het feit dat foto’s met eventueel uw kind hierop geplaatst worden, geeft u dit dan door aan de leerkracht en/of directie van de school. We zijn bezig om dit op een andere manier te gaan regelen. Hierover ontvangt u t.z.t. Bericht.


Wat is Schoenmaatje?

Al verschillende jaren doen wij met deze actie mee. Schoenmaatje is een actie van Edukans. Versier een schoenendoos en laat weten dat je aan een vriendje ver weg denkt. Met de school-spullen in jouw doos help je kinderen op school. Wij hopen met elkaar ook dit jaar weer veel kinderen blij te kunnen maken met een schoenendoos cadeau. De dozen worden tot 10 november op school verzameld en daarna naar een verzamelpunt gebracht.

Wat fijn dat er al mooi versierde dozen binnen zijn gekomen.


Open huis

In de week van 30 oktober t/m 3 november houden we open huis op de Triangel. Wat betekent dat: Iedere ochtend is er van 8.30 - 9.30 uur de mogelijkheid om in de groep van uw kind een les bij te wonen. In iedere groep kunnen per ochtend 6 ouders inschrijven. Omdat we u willen laten ervaren hoe er lesgegeven wordt, is het niet de bedoeling dat er dan jongere broertjes of zusjes worden meegenomen. De intekenlijsten hiervoor treft u aan bij de lokalen. We hopen uiteraard dat veel ouders in de mogelijkheid zijn om te komen. Mocht u ouders kennen, waarvan de kinderen nog niet op school zitten, dan kunt u deze ouders ook van harte uitnodigen. Uiteraard wel met de vraag om dit even bij juf Angenieta te melden.


Info voorlezen en woordenschatlijst herfst

In de bijlagen van de nieuwsbrief treft u informatie over voorlezen aan en ook de woordenschatlijst herfst voor de groepen 1 en 2.


Eerste Communie

De Eerste Heilige Communieviering in Gouda staat gepland voor 27 mei 2018. Alle kinderen uit groep 4 die gedoopt zijn kunnen zich tot 1 januari 2018 per e-mail aanmelden bij het locatiesecretariaat van de

H.- Josephkerk (Gouda@sintjandd.nl).

Het aanmeldingsformulier kunt u ook op de website invullen:

https://www.sintjandd.nl/h/aanmeldengouda. Kinderen die al in de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap opgenomen zijn, krijgen automatisch een uitnodiging en het aanmeldingsformulier thuis per post opgestuurd.

Voor de kinderen die niet gedoopt zijn en wel de Eerste Communie willen doen, is er een mogelijkheid om zich te laten dopen nog voor de Eerste Communieviering. U kunt dat bij de aanmelding doorgeven.

Het voorbereidingstraject begint in januari en bestaat uit tien bijeenkomsten, waarvan twee ouderavonden en acht kinderbijeenkomsten. De kinderbijeenkomsten worden gehouden op zondagen tussen 10:45 en 12:15 uur in de ‘Jeugd-En-Kind’ ruimte in de H.-Josephkerk aan het Aalberseplein 2 te Gouda. Aan het voorbereidingstraject zijn kosten van 50 euro gebonden. Iedereen is van harte welkom!

Kijk voor meer informatie het filmpje over het sacrament van de Eucharistie op: www.sintjandd.nl/index.php?p=sacra-menten&id=2.


Project Cyberboy (Duik in je boek) donderdag 26 oktober

We doen als groep 7 en 8 mee aan het project Cyberboy. Dit in het kader van “Nederland leest”.

In totaal bestaat dit boekenproject uit 4 lessen.

De eerste les wordt gegeven in de Chocolade-fabriek.

Hier zal de klas de schrijfster Tanja de Jonge ontmoeten en krijgen de kinderen allemaal het boek Cyberboy.

We moeten donderdag om 10.30 uur vertrekken vanaf de Triangel (op de fiets!) en we zullen rond 12.30 weer terug zijn op school.

Vanwege de tijd moeten alle kinderen van de groepen 7 en 8 donderdag tussen de middag op school eten. Denk dus aan een lunchpakket.


Scholenbezoek groep 8 Goudse Waarden 27 oktober

Aanstaande vrijdagmiddag gaat groep 8 op scho-lenbezoek naar de Goudse Waarden locatie Calslaan. (VMBO-T/HAVO - VWO)

We zullen om 13.05 vertrekken vanaf school. Dus denk aan je fiets en zorg dat je op tijd bent.

Omdat de kinderen eerder op school moeten zijn, zijn ze ook in de ochtend een kwartier eerder uit. Dus om 11.45 uur.


Nieuwtjes van de OV

Op 9 oktober is de OV bij elkaar gekomen om de activiteiten voor dit schooljaar te bespreken. Ook keken we terug naar de laatste activiteit. Dat was het onderbouwfeest. Dit jaar was het thema “vissen in de zee”. Het was een erg geslaagde ochtend waarbij de kinderen verkleed mochten komen. Er waren leuke spelletjes in het vissen thema en er was een springkussen. De kinderen gingen met een zelf geknutseld schilderij naar huis.

Ook hebben we net een zeer geslaagde Kinderboekenweek gehad. Het thema was dit jaar: “Griezelen”. Met behulp van enkele ouders kreeg het podium een griezelige aanblik en er werd een echt griezellokaal ingericht! Voor elke groep waren er natuurlijk ook bijzondere boekenweek-activiteiten.

Op 27 september hebben we een inloopochtend gehouden. We willen de ouders die er waren bedanken voor hun komst.

We hebben veel ouderhulpboekjes ontvangen voor de activiteiten van dit schooljaar. Wij willen alle ouders hiervoor bedanken. Want zonder uw hulp, kunnen deze leuke activiteiten voor onze kinderen niet doorgaan.

Inmiddels zijn we met een aantal ouders en teamleden alweer bezig met de voorbereidingen voor de komst van Sinterklaas.

Deze week krijgen de kinderen de factuur van de ouderbijdrage mee naar huis.


Hoofdluis

Vandaag zijn de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. In groep 7 en 8 is hoofdluis geconstateerd. Wilt u uw kind goed controleren en zo nodig behandelen en kammen. Over twee weken is er nacontrole.


Hiep! Hiep! Hiep! Hoera!!!!

De komende week zijn jarig:

26-10 Sverre gr.3

26-10 Anouar gr.7

26-10 Menno gr.7

29-10 Lotte gr.3

Een hele fijne verjaardag!!!