Nieuwsbrief 28-09-2018

NIEUWBOUW

In de bijlagen vindt u een brief van de MR hierover.  (Link)


SCHOOLACTIVITEITENPLANNER

Een paar weken geleden heeft u de schoolactiviteitenplanner ontvangen vanuit de OV met de vraag of u zich wilt aanmelden om te assisteren bij een activiteit. Een aantal ouders heeft dit gedaan, maar we missen ook nog wel heel wat ouders.

Wilt u nog een keer naar de lijst kijken en aangeven waarbij u wilt assisteren.

Alvast bedankt voor uw inzet.


SCHOOLREIS

We hebben met alle groepen een fantastische dag gehad.

De ontdekhoek was een succes en in Plaswijck Park raakten de kinderen niet uitgespeeld.

De bovenbouw kon zich na een serieuze ochtend in Nemo, uitleven in Jump Square.

Alle begeleiders reuze bedankt voor hun hulp deze dag!!!


ONDERBOUWFEEST

Het was een spetterend circusfeest dinsdag!

De kinderen hebben genoten van de spelletjes, de popcorn en natuurlijk van de poppenkastvoorstelling. En als finale kwam Antonio nog even langs met de ijskar.

Alle ouders die ons geholpen hebben met dit feest, heel erg bedankt! En ook natuurlijk de kinderen van groep 8, geweldig jullie hulp!!

De foto’s zijn te vinden op de website van de school.

Leerkrachten onderbouw


ADRESLIJSTEN GROEPEN

In het verleden was u gewend dat wij op papier de adreslijsten met de klasgenootjes van uw kind(eren) meegaven. Vanwege de nieuwe wetgeving mogen we dit niet meer doen. Wel kunnen we per groep de adreslijsten(zonder telefoonnummer) open zetten in Parnassys. U kunt dan, wanneer u inlogt, de adreslijst van de groep van uw kind inzien. We willen u vragen wanneer u hiertegen bezwaar hebt, dit te melden bij de leerkracht.


VREEDZAME SCHOOL

Zoals u weet werken wij met mediatoren op onze school tijdens de ochtendpauze van de groepen 3 t/m 5.

Leerlingen uit groep 7 en 8 solliciteren voor deze rol. Inmiddels zijn de gekozen leerlingen gestart met hun training en hopen we dat ze voor de vakantie hun certificaat kunnen behalen, zodat ze na de herfstvakan-tie in dienst kunnen treden. Tot die tijd zijn de mediatoren van afgelopen schooljaar actief.


BOEKENWEEK

3 Oktober start bij ons op school de kinderboekenweek. Het thema is vriendschap. Woensdag 10 oktober is er een voorlichting over "Hoe lees ik mijn kind voor" op school van 11.15 uur tot 12.15 uur. Noteer deze interessante bijeenkomst in uw agenda, want iedereen is welkom! Op 9 oktober worden grootouders uitgenodigd om hun kleinkinderen uit de groepen 1 t/m 3 voor te lezen vanaf 13.15 uur.

We sluiten de boekenweek af met een 2de hands boekenmarkt op 11 oktober. Verdere info vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

De kinderboekenwerkgroep.


HIEP!HIEP!HIEP!HOERAAA!

Komende week zijn jarig :

28-09 Amin gr.3

29-09 Lieke gr.1/2a

01-10 Emma gr.6

Allemaal een hele fijne verjaardag!!!


KOELKAST

De overblijf ouders zijn op zoek naar een hoge koelkast met vriesvakje.

Misschien heeft iemand er één thuis staan die niet gebruikt wordt.


OPEN DAG DIERENOPVANGCENTRUM GOUDA

Op 29 september is er een Open Dag van het Dierenopvangcentrum Gouda aan de Groenhovenweg.

Voor informatie kunt u naar www.dierenbescherming.nl