Nieuwsbrief 30-08-2017

Verrassing

Alle kinderen van de Triangel krijgen, omdat de school 25 jaar bestaat een presentje: een bibliotheektasje met het nieuwe logo van de school. Vandaag krijgen de groepen 1 t/m 3 bij het uitlenen van de boeken dit tasje mee. De andere groepen volgen volgende week wanneer ze naar de bieb zijn geweest.

Allemaal veel plezier ermee!!!


Info avond / 7- minutengesprekken

Op de kalender heeft u kunnen lezen dat we in de week van 4 t/m 8 september 7-minutengesprekken hebben.

Groep 1 en 2: 6 september info avond

Groep 3 t/m 6: 7-minutengesprekken op dins-dag, woensdag en donderdag

Groep 7 en 8: 13 september info avond

Voor de 7- minutengesprekken kunt u zich inschrijven op de lijsten bij de deur van het lokaal. Houdt u zelf de tijd in de gaten. Ouders die zich niet opgegeven hebben, worden door de leerkracht ingepland.


Info avond kleutergroepen

Dit jaar hebben we bij de kleuters voor een informatieavond gekozen. Deze is op woensdag 6 september en start om 20.00 uur.

De intekenlijst hangt bij de deur van het lokaal.

Als u onderwerpen heeft waar u iets meer over wilt weten, kunt u dit op deze lijst aangeven.


Info taalstimulering

De ouders van de kinderen die taalstimulering krijgen, worden op vrijdag 8 september om 11.30 uur verwacht voor een informatiemoment over de taalstimulering.


Fruitdagen

Weet iedereen nog dat we op woensdag en vrijdag een fruitdag hebben.

Het is dan niet de bedoeling dat de kinderen een tussendoortje met koek en snoep mee naar school nemen.


Tussendoortje

Om 10 uur en half 11 hebben we kleine pauze (15 min.) voor de kinderen. Ze mogen dan iets eten en drinken. We merken dat sommige kinderen wel heel veel meekrijgen voor dat korte moment. Wilt u daarmee rekening houden.


Fietsen op het plein

Op de Triangel hebben we de afspraak dat we over het plein lopen. We hopen dat iedereen, jong en oud zich hieraan houdt.


Juf Daniëlle

Omdat juf Danielle waarschijnlijk tot haar zwangerschapsverlof niet meer komt werken, zal juf Maaike op maandag voor de groep staan.

Dit heeft niet met haar val op het plein te maken. Daarvan was zij weer hersteld.


Juf Ingrid

Met ingang van het nieuwe scholjaar heeft juf Ingrid voor 2 dagen ontslag genomen. Zij is gaan werken op een Leonardoschool in Rijswijk.

Zij blijft wel op onze school voor het onderwijs aan de groep 9 leerlingen.


Juf Manon

Vanwege het vertrek van juf Ingrid hebben we voor groep 6 juf Manon aangesteld.

Zij werkt al een dag in groep 8 en gaat straks het zwangerschapsverlof in groep 3 doen.

We heten haar dan ook van harte welkom op de Triangel.


Onderbouwfeest 6 september

Helaas is er nog niet voor iedereen betaald. Zou u dit voor dit weekend willen doen.

De kleuterjuffen


Singelloop

Op 8 september doen we mee aan de Singelloop. We hopen dat iedereen al goed getraind heeft.


Hiep! Hiep! Hiep! Hoera!!!!

De komende week zijn jarig:

04-09 Mirthe gr.7

05-09 Puck gr.5

06-09 Iza gr.5

Een hele fijne verjaardag!!!