Nieuwsbrief 31-05-2017

Afscheid juf Maaike

Na ruim 30 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, gaat juf Maaike van een welverdiend pensioen genieten. We zullen haar helaas moe-ten gaan missen in ons Triangel team.

We hopen uiteraard dat ze nog lange tijd mag gaan doorbrengen met haar man en haar kinderen in hele goede gezondheid .


Eindtoets groep 8

Wat zijn we trots op onze leerlingen uit groep 8 en natuurlijk op de leerkrachten van de Triangel. Onze score eindtoets in groep 8 was 538,8. Dit is ruim boven het landelijke gemiddelde en zelfs boven de inspectienorm. Namens het college van bestuur heeft onze school een compliment ontvangen.

Super gedaan jongens en meisjes!!!


Pinksteren

Volgende week maandag is het tweede Pinksterdag. De kinderen zijn daarom die dag vrij.


Verkeersdag voor groep 1 t/m 3

Vrijdag 9 juni is het dan zover, de verkeersdag voor groep 1 t/m 3. De kinderen mogen hun fiets mee naar school nemen! Een step mag ook. Gedurende 45 minuten gaan de kinderen een verkeerscircuit fietsen met stoplichten, een zebrapad en een rotonde. Ouders die in de verkeerscommissie zitten helpen bij het parke-ren van de fietsen voor schooltijd. Zet de fiets niet op slot, er zijn steeds mensen op het schoolplein aanwezig. Dit scheelt tijd als we gaan starten met het circuit. Groep 3 parkeert de fiets voor kamer juf Angenieta. Groep 1/2A parkeert de fiets naast peutergroeplokaal. Groep 1/2B parkeert de fiets voorbij de ingang van de kleuters.

Kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen hun fietsen gewoon in de fietsenstallingen neerzetten.

Wie gaat wanneer fietsen?

Groep 3:      8.40. - 9.20uur.

Groep 1/2A: 9.30. -10.15uur.

Groep 1/2B:10.30. -11.15uur

Ouders als u tijd heeft om even te kijken, kom gerust langs, als u maar achter het lint blijft! We hopen op een zonnige veilige dag!


Hulpouders Verkeersdag

Ontzettend bedankt dat u zich met zoveel en-thousiasme heeft opgegeven om te assisteren bij de verkeersdag op 9 juni.

Ook voor de groepen 6 en 7 hebben wij nu ge-noeg ouders. Nogmaals, bedankt. De verkeerswerkgroep.


Schoolkorfbal

Het schoolkorfbal op woensdagmiddag is helaas niet doorgegaan wegens gebrek aan belang-stelling. Dit was mede het gevolg van de korte voorbereidingstijd voor de scholen. We vinden heel erg jammer, want er was uit elke klas een team klaargestoomd! Wie weet volgend jaar weer.

De sportcommissie.


Oude apparaten gezocht

Voor een techniekles is groep 5 op zoek naar oude, kapotte apparaten. Heeft u thuis nog een apparaat staan waar u niets meer mee doet en wilt u hem kwijt, dan kunt u hem inleveren bij het lokaal van groep 5.

Juf Wendy


Krentenbaard groep 4

In groep 4 is krentenbaard gesignaleerd.

We willen u hiervan op de hoogte brengen omdat het nogal besmettelijk is en u dus alert kunt zijn bij evt. Verschijnselen.


Watersporten groep 8

Vrijdagmiddag 2 juni gaat groep 8 naar het Groenhovenbad. Ze krijgen daar 2 lessen: water-polo en reddingszwemmen. En aansluitend mogen we nog zwemmen in het buitenbad. De kinderen moeten om 13.00 uur omgekleed in het bad zijn. Daarom moeten alle kinderen al om 12.45 uur bij het Groenhovenbad zijn. Om de kinderen kans te geven om te eten tussen de middag zijn de kinderen om 11.45 uur uit.

Denk aan je zwemspullen en je handdoek.


Handspinner

Bruno Kuijt van groep 5 heeft inmiddels zijn handspinner teruggevonden.


Jubileumfeest op 30 juni: afwijkende school -en feesttijden!

Op vrijdag 30 juni begint de viering van het 25-jarig jubileum van De Triangel met een groot feest voor alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes. Anders dan andere jaren begint het feest al rond 16.15 uur met een spectaculair optreden van alle leerlingen. Exacte tijd volgt nog. Dat mag u echt niet missen! Om ook daarna niets van het feest te hoeven missen, kunnen we na het optreden gezellig met z’n allen op school eten. Ouders, zusjes en broertjes kunnen tegen een kleine vergoeding mee-eten, de leerlingen krijgen dus wat te eten aangeboden. In verband met de voorbereidingen (generale repetitie) van het optreden zijn de schooltijden op 30 juni anders dan normaal: Groep 1-3: 13.30 – 17.00 uur (ochtend vrij in plaats van middag)

Groep 4-8: 8.30– 17.00 uur. Noteer deze tijden alvast in uw agenda. Deze groepen gaan gewoon tussen de middag naar huis.

Het enige wat we van u vragen voor dit optreden is om uw kind een bepaalde kleur t-shirt aan te doen voor dit optreden.

groep 1 en 2 : rood

groep 3 : blauw

groep 4 : geel

groep 5 : oranje

groep 6 : groen

groep 7 : wit

groep 8 : paars


Hiep! Hiep! Hiep! Hoeraaa!!!!!

De komende week zijn jarig:

2 juni Nikki gr.8

2 juni Jesse gr.8

4 juni Haylee gr.4

7 juni Joshua gr.3b

7 juni Elin gr.1/2B


Belangrijke data in juni

05-06 Tweede Pinksterdag de kinderen zijn vrij

07-06 Juffenfeest groepen 1 en 2

09-06 Verkeersdag groep 1 t/m 8

12-06 Oudervereniging vergadering

14-06 Planningsteamvergadering kinderen zijn die ochtend vrij

19-06 Lustrumcommissie

19-06 MR vergadering

20 t/m 23 Kamp groep 8 19-06 Rondje doordraaien

21-06 Afscheid oudste kleuters

29-06 Instudeerdag Lustrumoptreden

30-06 Lustrum/eindfeest