Bijlage MR bij Nieuwsbrief 28-09-2018

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen periode hebben er berichten in de Goudse Post en het AD gestaan over onze Mede-zeggenschapsraad (MR) en het schoolgebouw van de Triangel. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR heeft verschillende gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden, de onderwijswethouder en ons schoolbestuur (de Groeling) over nieuwbouw. Met deze brief willen wij ouders informeren over de laatste ontwikkelingen.

Nieuwbouw is de verantwoordelijkheid van de gemeente Gouda
Schoolgebouwen in Gouda zijn eigendom van de gemeente. De gemeente vindt dat alle schoolge-bouwen in de wijk Bloemendaal op korte termijn moeten worden opgeknapt of opnieuw moeten worden gebouwd. Dit betekent dat alle scholen in Bloemendaal  de komende jaren overlast zullen ervaren vanwege een verbouwing of door nieuwbouw.

De plannen van de gemeente
Omdat nieuwbouw voor verschillende scholen in één wijk ingewikkeld en duur is, heeft het gemeentebestuur een huisvestingsplan geschreven. In dit plan wordt voorgesteld om de Triangel te verplaatsen naar de Mercatorhof. Het nieuwe gebouw van de Triangel zou naast het Schateiland moeten worden gebouwd. Aan de Coniferensingel komt vervolgens plek vrij voor een grote gereformeerde school. Het gaat momenteel alleen nog maar om plannen. De gemeenteraad is nog niet akkoord. Dit najaar (of begin volgend jaar) zal er door de gemeenteraad worden gestemd over de huisvestingsplannen. Vanaf dat moment wordt definitief duidelijk waar ons nieuwe gebouw wordt neergezet.

De MR protesteert
De MR is het absoluut niet eens met de plannen van het gemeentebestuur, en doet er alles aan om de school in onze buurt te houden. Vorig jaar heeft de MR een enquête laten invullen door ouders van de Triangel. Hieruit is gebleken dat ouders erg blij zijn met onze diverse buurtschool die midden in de wijk staat. Bijna 80 procent van de kinderen woont in de directe omgeving van de school. Ouders willen niet dat hun kinderen  een gevaarlijke weg (zoals de van Reenensingel) moeten oversteken.

Met de uitslagen van de enquête is de MR aan de slag gegaan. We hebben met bijna alle gemeenteraadsleden gesproken die over de nieuwbouwplannen zullen gaan stemmen. Daarnaast hebben we een brief aan het gemeentebestuur (de wethouders) gestuurd, hebben we bezwaar aangetekend bij de Groeling (ons schoolbestuur) en zoeken we aandacht voor ons protest in de media. De MR heeft van verschillende gemeenteraadsleden gehoord dat zij ons protest steunen. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de nieuwbouwplannen worden aangepast en dat onze school aan de Coniferensingel blijft staan.


Vriendelijke groeten,

de MR