Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma

Dit hebben wij vertaald naar de volgende doelen. Wij hebben de doelstellingen om onze leerlingen:  

Het werken aan deze doelen waarborgt een breed onderwijsaanbod, waarmee recht wordt gedaan aan de eigenschappen en specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. We streven hiermee naar een onderwijsaanbod, waardoor elke leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien.  

Doelstellingen

Hoogbegaafde leerlingen voldoen op een aantal punten aan dezelfde kenmerken, maar geen hoogbegaafde is hetzelfde. Het is dan ook niet mogelijk om precies uit te schrijven wat elke hoogbegaafde leerling op een bepaald moment moet kunnen of kennen. Daarvoor verschillen zij onderling teveel van elkaar, zowel in het cognitief luik als in het zijnsluik. Wel is het mogelijk om vanuit een kader een onderwijsplan te ontwikkelen voor hoogbegaafdenonderwijs.  

Binnen de Prismagroepen geven we ons onderwijs vorm aan de hand van het Model van Talentontwikkeling (Kuipers, 2010).

Een hoogbegaafde leerling heeft de aanleg, het talent, om goed te kunnen leren. Dit moet echter worden gezien als een potentieel en is dus geen garantie om daadwerkelijk tot hoge prestaties te komen. Om dit talent tot ontwikkeling te laten komen is er naast tijd, zowel inzet van jezelf (in Model van Talentontwikkeling: ‘de kracht in jezelf’) als een passende omgeving (in Model van Talentontwikkeling: ‘de kracht van je omgeving’) nodig. Vanuit deze factoren (aanleg, kracht in jezelf en kracht van je omgeving) kan een groeiproces op gang komen.