Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Foto protocol

Het plaatsen van foto’s op Parro, de site en facebook van de school geeft u als ouders/verzorgers een uniek kijkje in de school.  

Bij het maken van de foto’s en video’s wordt het onderstaande fotoprotocol gevolgd: 

Ouders kunnen op elk moment via Parro aangeven of zij al dan niet akkoord gaan met het plaatsen van foto’s van hun kind. U kunt voor verschillende categorieën kiezen of u er toestemming voor wilt geven. Denk aan Parro, de schoolwebsite en Facebook. 

Als u geen privacy-voorkeuren aangeeft, beschouwen wij dit als een nee. Er zullen geen herkenbare foto’s van uw kind geplaatst worden. 

Foto- en/of video-opnamen van schoolactiviteiten, excursies, sportdagen, feesten, e.d. worden altijd door de school gemaakt. 

De school kan een derde persoon vragen foto en/of video-opnamen te maken van specifieke activiteiten. 

De leerkracht draagt er zorg voor dat leerlingen waarvan bekend is dat zij niet op foto- en/of video-opnamen mogen niet op de foto- en/of video-opnamen komen. 

Foto-opnamen door leerlingen of ouders tijdens bijzondere activiteiten zoals schoolkamp is toegestaan mits de foto's zijn voor eigen gebruik en geen aanstootgevende of schadelijke beelden (zwemkleding, ed) bevatten. De leerkracht draagt zorg dat leerlingen waarvan bekend is dat zij niet op foto- en/of video-opnamen mogen komen ook niet op de foto- en/of video-opnamen komen. 

Ouders kunnen bij de groepsleerkracht aangeven wanneer zij een bepaalde foto verwijderd willen hebben.  Dit kan gedaan worden door een bericht in Parro te sturen, met daarbij de vermelding welke foto verwijderd dient te worden en om welke reden. 

Voor nieuwe ouders: 

Ouders geven middels het inschrijfformulier al dan niet toestemming voor publicatie. Bij een negatieve keuze geeft de directie dit door aan de groepsleerkracht en de website-beheerder. De groepsleerkracht zorgt voor een notatie in het leerlingvolgsysteem van de school. 

Nb. Indien foto- en/of video-opnamen niet door school gepubliceerd worden of met toestemming van de school gemaakt zijn, ligt de complete verantwoording en consequenties bij verspreiding bij de maker en/of de verspreider van de foto- en/of video-opnamen. De school is hierbij op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.