Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel Gouda Prisma Foto protocol

Het plaatsen van foto’s op de website van de school geeft u als ouders/verzorgers een uniek kijkje in de school. Het plaatsen van de foto’s en video’s is een service aan de ouders.

Voor het online zetten van de foto’s maken we gebruik van de fotowebsite Google+.

De foto’s worden niet door Google geïndexeerd!

En de albums zijn alleen middels de link op de website te vinden.

Bij het maken van de foto’s en video’s wordt het onderstaande fotoprotocol gevolgd:

Ouders geven jaarlijks middels een toestemmingsformulier aan of zij al dan niet akkoord gaan met het plaatsen van foto’s van hun kind!

Dit geldt zowel voor foto’s of de schoolwebsite, de klassenpagina’s en Facebook.

Foto- en/of video-opnamen van schoolactiviteiten, excursies, sportdagen, feesten, e.d. worden altijd door de school gemaakt.

De school kan een derde persoon vragen foto en/of video-opnamen te maken van specifieke activiteiten.

De leerkracht draagt er zorg voor dat leerlingen waarvan bekend is dat zij niet op foto- en/of video-opnamen mogen niet op de foto- en/of video-opnamen komen.

Foto-opnamen door leerlingen of ouders tijdens bijzondere activiteiten zoals schoolkamp is toegestaan mits de foto's zijn voor eigen gebruik en geen aanstootgevende of schadelijke beelden (zwemkleding, ed) bevatten. De leerkracht draagt zorg dat leerlingen waarvan bekend is dat zij niet op foto- en/of video-opnamen mogen komen ook niet op de foto- en/of video-opnamen komen.

Van een leerling waarvan bekend is dat deze niet op foto- en/of video gepubliceerd mag worden moet in geval van bijzondere activiteiten (zoals video-opnamen van de eindmusical) door de leerkracht contact worden opgenomen met de ouder(s) of verzorger(s). In overleg wordt bepaald welke actie volgens genomen zal worden.

Voor nieuwe ouders:

Ouders geven middels het inschrijfformulier al dan niet toestemming voor publicatie. Bij een negatieve keuze geeft de directie dit door aan de groepsleerkracht en de website-beheerder. De groepsleerkracht zorgt voor een notatie in het leerlingvolgsysteem van de school.

Ouders kunnen bij de de directie van de school aangeven wanneer zij een bepaalde foto verwijderd willen hebben.  Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen aan de directie van de school, met daarbij de vermelding welke foto verwijderd dient te worden en om welke reden.

Nb. Indien foto- en/of video-opnamen niet door school gepubliceerd worden of met toestemming van de school gemaakt zijn, ligt de complete verantwoording en consequenties bij verspreiding bij de maker en/of de verspreider van de foto- en/of video-opnamen. De school is hierbij op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.