Basisschool De Triangel Gouda School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Contact Schoolgidsen Klankbordgroep

Medio 2008 zijn we gestart met de Klankbordgroep Ouderbetrokkenheid, waarbij we er snel toe kwamen om de communicatie tussen leerkrachten en ouders als hoofdonderwerp te kiezen.

We onderscheiden diverse vormen van ouderbetrokkenheid, zoals meehelpen bij activiteiten op school, maar ook geïnteresseerd zijn in de leerprestaties van het kind en mee willen denken over het reilen en zeilen op school. Bij al deze vormen is het belangrijk dat de communicatie tussen leerkrachten en ouders goed verloopt, maar ook dat de juiste personen elkaar opzoeken om vraagstukken te bespreken.

We richten ons op het begeleiden van de communicatie van leerkrachten aan ouders, vooral de “massa-communicatie”. Daarbij lezen we belangrijke brieven van leerkrachten aan ouders eerst en geven waar nodig voorstellen voor verbetering, voordat ze worden verzonden.

Ook proberen we mee te denken over hoe om te gaan met signalen van ouders die langs officiële of minder officiële weg de leerkrachten bereiken. Een voorbeeld is de enquête die vorig schooljaar is uitgevoerd: hoe komt het dat de respons relatief laag was en hoe gaan we het best om met de resultaten?

Niet al onze inspanningen zijn zichtbaar, maar we hopen toch dat we de communicatie tussen ouders en leerkrachten steeds verder kunnen verbeteren en op hoog niveau kunnen houden.

Wij komen ongeveer eens per 2 maanden bij elkaar, en zijn dan met ongeveer 8 ouders en drie leerkrachten/teamleden (Angenieta, Remco en Petra).

Meestal hebben wij wel een aantal onderwerpen voor de agenda die zichzelf aandienen, maar mocht u nog suggesties hebben, dan houden wij ons aanbevolen. Wij zijn goed bereikbaar via de genoemde leerkrachten.