Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS uit 2006) schrijft voor dat elke school een medezeggenschapsraad moet hebben. De MR zorgt ervoor dat ouders en personeel invloed hebben op veranderingen die de directie op school wil doorvoeren. De rechten en plichten van de MR zijn in de wet vastgelegd.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over zaken als de besteding van geld, het gebruik en onderhoud van gebouwen en meubilair, de manier waarop ouders meehelpen op school en de keuze van een lesmethode.

Elk schooljaar kiest de MR een aantal onderwerpen uit om deze wat extra aandacht te geven. Uiteraard betekent dit niet dat andere onderwerpen geen aandacht zullen krijgen.


De speerpunten van de MR voor schooljaar 2021-2022 zijn:Alle leden van de MR worden gekozen. Elk MR lid wordt voor een termijn van 3 jaar benoemd. Na deze termijn worden er verkiezingen gehouden. Als het betreffende MR lid graag nog een termijn wil blijven kan dit lid ook meedoen met de verkiezingen. De helft van de leden wordt gekozen uit het personeel. De andere helft van de leden wordt gekozen uit de ouders.


Voor de Triangel bestaat de MR dit schooljaar (2021-2022) uit zes leden; drie personeelsleden en drie ouders.

 

Deze ouders zitten momenteel in de MR:


Namens het personeel zitten de volgende leerkrachten in de MR:De directie is géén lid van de MR. Juf Angenieta is wel altijd aanwezig bij vergaderingen om samen gesprekken te voeren over een goed beleid op school en om diverse agendapunten toe te lichten.

Heb je een vraag of opmerking voor de MR? Of zou je graag als ouder een keer een MR vergadering bijwonen?
Stuur dan een mail naar mr.triangel@degroeiling.nl


Jaarverslag MR 2018-2019.pdf

Jaarverslag MR 2018-2019

Jaarverslag MR 2017-2018 .pdf

Jaarverslag MR 2017-2018

Jaarverslag MR 2020-2021.pdf

Jaarverslag MR 2020-2021