Contact Basisschool De Triangel Gouda
School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Schoolgidsen

Vorderingen nieuwbouwproces

Op de plek van onze buurtschool De Triangel aan de Coniferensingel komt een nieuwe school.

Basisscholen De Triangel en Auris Taalplein - school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis - gaan samenwonen onder één duurzaam dak. Samen met De Triangel verhuizen ook de buitenschoolse opvang (BSO) en de peutergroep van Kind & Co. mee naar het nieuwe gebouw. Er komt ook kinderopvang voor twee groepen van 16 kinderen.

De tijdelijke aanbouw zal worden gedemonteerd en krijgt op een andere plek een nieuw leven.
Het hoofdgebouw blijft staan en de onder- en middenbouwgroepen zullen tijdens de bouw les krijgen.

De bovenbouwgroepen gaan tijdens de bouw tijdelijk naar de PWA kazerne aan de Groen van Prinsterersingel

Gemeente Gouda en beide scholen willen een duurzaam gebouw maken waar kinderen met plezier leren, de onderwijsteams fijn kunnen werken en waar de buurt trots op is.

Het technisch ontwerp is gereed
Het gebouw ligt nu vast in tekeningen en technische omschrijvingen. De aannemer en installateurs kunnen hierdoor de kosten begroten. Vervolgens kan een aannemingsovereenkomst wordt gesloten.

Op 30 juni 2023 is de omgevingsvergunning om te mogen bouwen afgegeven. De vergunning ligt nu 6 weken ter visie. Als er geen bezwaren tegen de vergunning worden ingediend is die half augustus onherroepelijk.

De vorm van de locatie ligt nu vast. Hoe het terrein ingericht gaat worden is nog niet bekend. Dat wordt later door de scholen uitgewerkt. Omwonenden worden hierover geïnformeerd.


Duurzaamheid
Het nieuwe gebouw zal zeer duurzaam worden uitgevoerd. Het hele dak zal worden vol gelegd met zonnepanelen. Hierdoor wordt net zo veel energie opgewekt als nodig is voor de verwarming en koeling van het gebouw en de verlichting. We noemen dit een Bijna Energie Neutraal gebouw.

Onder de zonnepanelen komt een zogenaamd groen dak te liggen. Dit is onder de zonnepanelen mogelijk omdat deze op hogere rekken komen te liggen dan standaard. Door het dak als groen dak uit te voeren neemt de biodiversiteit toe en wordt hittestress

Het metselwerk van de gevels wordt uitgevoerd in het Dry-stack systeem. De bakstenen worden niet meer gemetseld maar los op elkaar gestapeld en met elkaar verbonden met kunststof strips. Ooit, als het gebouw gesloopt wordt kunnen de stenen opnieuw worden gebruikt voor een ander gebouw. Bovendien wordt veel minder cement gebruikt.


Planning
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de overeenkomsten met de aannemer en de installateurs. Wij verwachten dat wij uiterlijk in augustus opdracht kunnen geven.

In september worden eerst de tijdelijke lokalen van de Triangel gedemonteerd. Dit gebouw zal elders opnieuw worden opgebouwd.

Daarna gaat de aannemer de bouwplaats inrichten. Vanaf half oktober start de sloop. In december zal de eerste paal worden geheid. We verwachten dat het nieuwe gebouw in december 2024 zal worden opgeleverd. Daarna wordt de bestaande Triangel gesloopt en wordt het terrein ingericht.

Inrichting terrein
De scholen gaan zelf zorgen voor het ontwerp en later de inrichting van het buitenterrein. Bedoeling is om hier een groene speelplek van te maken. Buiten schooltijden is de speelplek bij de school openbaar toegankelijk.
Bedoeling was om in januari al de eerste ontwerpen aan de omwonenden te kunnen laten zien. Helaas wordt dit iets later.

De plek van de fietsenstalling en de berging liggen wel al vast. Die komen aan de westkant van het terrein, achter de woningen aan de Esdoornstraat.

Vanaf de fietsenstalling naar de Coniferensingel wordt een nieuwe brug aangebracht. Deze komt zo ver mogelijk aan de westzijde te liggen omdat daar meer ruimte is om te parkeren voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen.