De Nieuwsbrief


Elke week wordt er op woensdag een digitale nieuwsbrief verstuurd aan alle ouders van de school.

In de nieuwsbrief staan alle belangrijke zaken die de komende week of weken gaan gebeuren.


Sinds schooljaar 2020-2021 wordt deze nieuwsbrief verstuurd via Parro. (Oudercommunicatie-app)


U kunt op deze pagina wel een voorbeeld vinden van de nieuwsbrief.