Nieuwsbrief 22-03-2017

Vastenactie

Er worden nog steeds acties verzonnen zoals het optreden van groep 3, er komt een rommelmarkt voor het goede doel, waar kinderen spulletjes kunnen verkopen en waar je een klein hapje kunt eten.

Tijn Mikkers en Joshua Kluijtmans uit groep 3 hebben cupcakes gebakken en verkocht aan mensen bij hun in de straat. Ze hebben er 30 euro mee opgehaald voor onze vastenactie!

Inmiddels hebben we al een mooi bedrag gespaard. € 249,53 en ik weet dat er vrijdag weer een mooi bedrag bij komt.


Voorlichtingsochtend voorlezen / begrijpend luisteren gr 1 / 2

Op vrijdag 31 maart houden we een informatieve workshop over voorlezen en begrijpend luisteren voor de ouders van groep

1 en 2.

U bent om 11.00 uur uitgenodigd in de ruimte van de BSO om deze workshop te volgen.

U kunt u zelf opgeven op de intekenlijst bij het klaslokaal.


Muziekvoorstelling groep 3

Op woensdag 12 april geven de kinderen van groep 3 in het kader van de vastenactie en muziek een voorstelling voor de ouders van groep 3 en andere belangstellenden. De komende weken bespreken we met elkaar wie er wil optreden, waar je bij een optreden op moet letten, worden er kaartjes en/of posters gemaakt en wordt er besproken wat daar op moet staan, wie het gaat presenteren enz. enz. Voor deze voorstelling zijn t.z.t. kaartjes te koop waarvan de opbrengst naar het goede doel Muziekids zal gaan.

Een ding kunnen we u al vertellen: het wordt een spetterende voorstelling!

Christa, Vivian en Danielle


Groep 6

Na de studiedag van 13 maart zijn de kinderen in groep 6 actief bezig met coöperatief leren. De kinderen zitten tegenwoordig in teams van 4. In die teams worden er teambouwers gedaan, dit zijn (leer)spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Jelte: 'In het groepje leren wij elkaar beter kennen.' Djani & Sharita: 'Je leert elkaar

 beter te vertrouwen en je bouwt nieuwe vriendschappen op.' Mirthe: 'Het werkt fijner in een klein groepje, omdat het rustiger is.'

Naast de teambouwers werken wij ook met rondpraat. Tijdens rondpraat mogen de kinderen om de beurt wat vertellen, antwoord geven op een vraag of bijvoorbeeld zoveel mogelijk woorden in de juiste spellingcategorie opschrijven. Sana: 'Bij de rondpraat moet je veel samenwerken, je bent beter betrokken tijdens de instructie.' Jelte: 'We moeten het met elkaar eens worden om tot een antwoord te komen.'

De schoudermaatjes zijn ook elkaars coach op sommige momenten. Zij kunnen elkaar feedback geven op elkaars werk als daar naar gevraagd wordt en waar nodig kunnen zij elkaar dingen uitleggen. Sjoerd: 'Dit is een fijne manier van werken, je kunt elkaar dan goed helpen.' Gideon: 'Het gaat soms sneller, omdat je anders op de juf moet wachten die met een ander kind bezig is.'

Groetjes Vivian & groep 6


Hoofdluis groep 7

De hoofdluis is bijna uit de school verdwenen. Alleen in groep 7 vragen we u om uw kind nog even goed in de gaten te houden tot de nacontrole over 2 weken.


Vijfde ziekte

In groep 1/2b is bij een leerlinge de vijfde ziekte vastgesteld.

Dit kan voor zwangere vrouwen in de eerste 20 weken gevaarlijk zijn. Bij vragen kunt u uiteraard altijd bij een verloskundige of huisarts terecht.


25 - jarig Jubileum Triangel

Wist u al dat we op de dag van het eindfeest 30 juni een start maken met ons jubileumjaar.

Het eindfeest zal zoals veel activiteiten dit jaar in het teken staan van muziek en zal vanwege het speciale karakter dan ook al om half 5 beginnen.

Noteert u dat vast in uw agenda!!!

We zijn nog op zoek naar ouders en kinderen die plaats willen nemen in de schoolband.

En 1 of 2 mensen die zich willen inzetten voor een reünie later in het komende schooljaar.

U kunt zich hiervoor opgeven bij de OV leden Geerd en Marlies en bij juf Danielle en juf Angenieta.


Hiep! Hiep! Hiep! Hoeraaa!!!!!

De komende week is jarig:

22-03 Senna gr.5

Een hele fijne verjaardag!


Belangrijke data maart

10-03 Rapport mee groep 3 t/m 7

13-03 Studiedag team kinderen vrij

14 t/m 16 -03 10-minutengesprekken

31-03 ouderinformatie workshop begrijpend luisteren groep 1 t/m 3


Doppenactie

We zijn nog steeds driftig aan het sparen. Vorige week heb ik weer een volle vuilniszak afgeleverd.

Dus sparen maar jongens en meisjes