Nieuwsbrief 06-04-2017

Paasfeest op De Triangel

Op donderdagochtend 13 april vieren we het Paasfeest op De Triangel. We beginnen die dag met een paasontbijt dat voor een groot deel door de paaswerkgroep verzorgd wordt, maar waaraan ouders een kleine bijdrage in de vorm van hapjes zullen leveren. Daarna worden er drie paasvieringen gehouden met daarin het bijbelverhaal van Pasen centraal (kleuters, midden- en bovenbouw).

Voor het paasontbijt vragen we om uw kind vóór 12 april een eigen bord, beker en bestek (voorzien van naam!) mee te geven. Wilt u uw kind wel gewoon eten en drinken voor de pauze meegeven?

We hopen op een fijne ochtend met een gezellig paasontbijt en mooie vieringen.

De paaswerkgroep


Inschrijven Jeugdavondvierdaagse

Vandaag is de laatste dag van de aanmelding voor de JAVD. Aanmeldstrookjes en inschrijfgeld (€6,00) inleveren bij de groepsleerkracht.


Koningsspelen vrijdag 21 april

Dit jaar worden de koningsspelen gesplitst gehouden. De bovenbouw gaat vanaf groep 5 naar het sportveld, dit wordt verzorgd door de Brede school. De groepen 1 t/m 3 blijven rond en in de school. Groepen 4 t/m 8 zijn om 14.00 uur uit en groep 1 t/m 3 om 12.00 uur. Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we ouders nodig die een groepje kinderen willen begeleiden. U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die bij de klassen hangt. Verdere informatie volgt nog.

De werkgroep koningsspelen.


Begrijpend luisterend in groep 1/2

Vrijdagochtend waren zo’n 15 ouders aanwezig op een bijeenkomst over begrijpend luiste-ren. Zij kregen in een presentatie, gegeven door juf Claske en juf Renée, meer informatie over hoe er in deze groepen met voorlezen wordt omgegaan.

In de kleutergroepen wordt er op verschillende manieren voorgelezen, bijvoorbeeld door hardop mee te denken tijdens het voorlezen of interactief voorlezen. De kinderen worden zo helemaal meegenomen in het verhaal en denken ook mee.

Als afsluiting van de ochtend werden er wat filmpjes getoond en daarna mochten de ouders in de klas bij hun kind een voorleessessie bijwonen om te zien hoe het in de praktijk gaat.


Vastenacties

In verschillende groepen zijn er leuke acties bedacht om geld in te zamelen voor ons goede doel Muziekids. Zo gaat groep 3 een voorstelling geven op 12 april en groep 6 is van plan om een loterij te organiseren.

Ook zijn er kinderen die heel goed thuis helpen door klusjes te doen als de tafel afruimen, mee helpen met koken, de tuin vegen of de was mee helpen opvouwen. Super! Marit uit groep 3 heeft bijvoorbeeld de wieldoppen van de auto van haar opa gewassen. Samen met wat andere klusjes heeft zij €28,40 opgehaald!

Er is ook een juf die voor een leuke bijdrage zorgt: Juf Daniëlle zegt regelmatig de verkeerde naam tegen stagiaire juf Heleen. Ze heeft met de kinderen afgesproken dat elke keer dat zij haar Ingeborg noemt, zij 10 cent in het potje voor Muziekids moet doen. Inmiddels zit er al €1,20 euro in het potje namens haar.

In totaal is er €526,14 opgehaald. Hiermee kunnen we nu al een keyboard aanschaffen voor Muziekids. We willen uiteindelijk graag een mengpaneel aan kunnen schaffen, dus we hopen op nog meer goede acties de komende 2 weken, bijvoorbeeld op de Lentemarkt van 19 april, waar iedereen zijn niet meer gebruikte speelgoed en boeken kan verkopen.

Groep 6 staat momentaal aan kop met een opbrengst van €205,20, gevolgd door groep 3 met €78.50 en groep 4 met € 55,47.


Bijdragen schoolreisje en ouderbijdrage

Er zijn nog steeds ouders die de bijdrage voor het schoolreisje en de ouderbijdrage niet betaald hebben. We willen deze ouders dringend verzoeken de verschuldigde bedragen over te maken aan de OV. U kunt uiteraard met de penningmeester (Krista Kippersluis) hierover contact opnemen.


Lustrumfeest 30 juni

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat het eindfeest op 30 juni in het teken zal staan in van ons 25-jarig bestaan. Hiervoor is een Lustrumwerkgroep al hard aan de slag. Het feest zal ’s middags al rond 5 uur starten met een optreden door alle kinderen van de school. Hiervoor hebben ze donderdag workshops waar ze hun optreden gaan oefenen.

Na het optreden eten we gezellig met elkaar op school. Ouders kunnen tegen een kleine vergoeding mee-eten. En daarna gaat het feest beginnen.

We zijn nog op zoek naar ouders die een instrument kunnen bespelen. Meld u aan bij juf Angenieta.


Inlooptijd in groep 1 en 2

Kinderen met een boekje in de kring zetten en laten wachten totdat iedereen er is, zodat er met de dag gestart kan worden, is niet meer ons idee van goed onderwijs.

Daarom hebben we de inloop op meerdere momenten in de week anders ingevuld. Zo willen we de zelfstandigheid van de kinderen vergroten, de lestijd beter benutten en de betrokkenheid van ouders verhogen.

Wanneer uw kind de klas binnen komt kan het nu zelfstandig aan de slag met het werkje dat op de tafel ligt. U als ouders kunt zien waar uw kind op dit moment mee bezig is en u mag ook samen met uw kind aan de opdracht werken of in gesprek gaan met uw kind over de opdracht. Om ongeveer 9.40 uur ruimen de kinderen hun werk op en gaan in de kring zitten voor de volgende activiteit.

Bij de inloop worden verschillende materialen klaargelegd. Het kunnen algemene materialen zijn, maar ze kunnen ook speciaal bij de leerling gezocht worden. In dat geval gaat het om materialen voor extra oefening of verdieping (moeilijker stof).


Groep 4 brengt Palmpaasstokken naar Het Groene Hartziekenhuis

Vandaag hebben de kinderen uit groep 4 Palmpaasstokken versierd. Een gebruik wat wij op de Triangel ieder jaar laten terugkomen. De versierde Palmpaasstokken met lekkers, fruit en een broodhaantje worden morgen door de kinderen naar patiënten in het Groene Hartziekenhuis gebracht.

Voor de patiënten is dit een geweldige verrassing en voor de kinderen een prachtige ervaring hoe je voor zieken/ouderen kunt zorgen en hoe je iemand blij kunt maken.

Deze activiteit heeft uiteraard te maken met het vieren van Palmzondag in de Christelijke kerk op zondag aanstaande, waarbij we de intocht van Jezus in Jeruzalem herdenken als aanloop op het Paasfeest.


Schoolvoetbal

Afgelopen woensdag 5 april was het schoolvoetbal voor de jongens van groep 7/8. Een mooie dag om te voetballen. Er werd gewonnen, maar ook verloren, dus helaas niet door naar de volgende ronde. Komende woensdag 12 april zijn de andere teams aan de beurt. Er komt vrijdag een brief mee met alle informatie. De jongens van groep 5/6 en de meisjes van groep 7 spelen bij SV Gouda. De meisjes van groep 8 spelen bij ONA en de meisjes van groep 5/6 spelen bij Olympia. Zijn er ouders die willen rijden naar ONA en Olympia? Veel plezier, speel als team en speel sportief. Succes!


Groep 8 adopteert een monument

Vanaf dit schooljaar adopteren wij als Triangel een monument. Dit is het verzetsraam in de St. Jan.

Ieder jaar gaat vanaf nu groep 8 naar de St. Jan en krijgt daar een uitleg over het raam, er is een kranslegging en wordt er door de 2 leerlingen een gedicht voorgedragen.

Dit jaar is dit op 12 april. Na het bezoek aan de St. Jan gaan we naar het Verzetsmuseum.

Dit betekent dat groep 8 woensdag 12 april met de fiets naar school moet komen.

We vertrekken om half negen en zijn rond 12.15 uur weer terug.


Hiep! Hiep! Hiep! Hoeraaa!!!!!

De komende week zijn jarig:

08-04 Noufal gr.3b

11-04 Tijn gr.3b

12-04 Yannick gr.6

Een hele fijne verjaardag!


Belangrijke data april

07-04 Plakboeken kleuters mee Rapport groep 2 mee

11-04/12-04 10-minutengesprekken groep ½ 13-04 Paasviering

14-04 Goede Vrijdag kinderen vrij

16 en 17-04 Pasen

18 t/m 21-04 Cito eindtoets groep 8

19-04 Lentemarkt Muziekids

21-04 Koningsspelen/sportdag continurooster