Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma

NIEUW op De Triangel: Prisma 9
een brug naar het vo


De meeste kinderen verlaten na groep 8 de basisschool. Niet ieder kind is daar al aan toe: het is nog te jong of mist nog basale werk- en vaardigheden die nodig zijn voor de middelbare school. Soms is een kind nog niet voldoende uitgerijpt en heeft het baat bij een extra jaar doorgroeien in de veilige omgeving van de basisschool.


Vanaf schooljaar 2024-2025 start Prisma met een zogenaamd tussenjaar: Prisma 9. Het is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen die de basisschoolstof (versneld) doorlopen hebben. Dit leerjaar is een schakel tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen in dit leerjaar extra leer- en werkvaardigheden ontwikkelen, maar ook op sociaal en emotioneel gebied sterker in hun schoenen komen te staan.


De (meeste) doelen voor de kernvakken hebben de leerlingen reeds behaald. In Prisma 9 wordt onder andere gewerkt aan:


- het op peil houden en eventueel verstevigen van de basisvaardigheden door cognitieve uitdaging.

- planmatig werken aan projecten

- het versterken van de executieve vaardigheden

- het plannen en organiseren van (huis)werk

- constructief samenwerken

- jezelf en je talenten beter leren kennen


In dit jaar krijgen de leerlingen de tijd en ruimte om beter voorbereid door te stromen naar de middelbare school, met sterker ontwikkelde vaardigheden en meer zelfvertrouwen.  


Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de directie:
E:
renee.grunefeld@degroeiling.nl
T: 0182-530225