Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Schoolgidsen Scholen op de kaart (Vensters) Jaarkalender 2024-2025 Ouderkalender 2024-2025 De Triangel.pdf Schoolondersteunings- Profiel 2023 - 2027  - SOP Schoolondersteuningsprofiel Triangel def 2023.pdf

Hier kunt u de schoolgids van interconfessionele basisschool
De Triangel lezen.
U kunt deze vinden op de website “Scholen op de kaart”. (Zie link in het kader “downloads”)

Schoolplan
Naast de schoolgids bestaat er ook een schoolplan. In het schoolplan is een meerjaren beleid opgenomen. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie.

Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.
U kunt het schoolondersteuningsprofiel als pdf-bestand downloaden.

Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen of wilt u komen kijken op De Triangel, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U bent van harte welkom!

Downloads Visie sociale veiligheid Visie - Sociale veiligheid.pdf