Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel Gouda Prisma Schoolgidsen Schoolgids deel 1 Schoolgids deel 2  inclusief kalender 2019-2020 schoolgids deel 2 incl kalender site.pdf Schoolondersteunings- profiel. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 De Triangel.pdf Schoolgids deel 1 2018-2019 website.pdf

Hier kunt u de schoolgids van interconfessionele basisschool
De Triangel lezen en/of downloaden.

Met een aantal mensen hebben wij enthousiast gewerkt om een duidelijke en informatieve schoolgids voor u te maken.

In schoolgids deel 1 vindt u algemene informatie over onze school.

In schoolgids deel 2 vindt u belangrijke informatie over het huidige schooljaar en de jaarkalender. Te denken valt aan: groepsverdeling, gymtijden en de ouderbijdrage.Mocht u behoefte hebben aan een papieren exemplaar dan kunt u die via de e-mail aanvragen bij de directie van de school.

We raden u aan de schoolgids zorgvuldig door te lezen.

Schoolplan
Naast de schoolgids bestaat er ook een schoolplan. In het schoolplan is een meerjaren beleid opgenomen. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie.

Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.
U kunt het schoolondersteuningsprofiel als pdf-bestand downloaden.

Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen of wilt u komen kijken op De Triangel, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U bent van harte welkom!

Downloads Visie sociale veiligheid Visie - Sociale veiligheid.pdf