Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma

Beschikbare ruimte in de Prisma-groepen? (Update: februari 2023)


Voor de huidige groepen:


Prisma 4 2022-2023  2 plaatsen

Prisma 5 2022-2023  1 plaats

Prisma 6 2022-2023  vol

Prisma 7 2022-2023  vol


Voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 zijn we weer gestart met oriëntatiegesprekken en aannameprocedures voor de aankomende Prisma 4. Er worden in deze groep maximaal 10 nieuwe leerlingen geplaatst.
Deze oriëntatiegesprekken voor plaatsing in Prisma 4 2023-2024 zijn vanaf januari tot 1 april 2023 mogelijk.

Voor de dossiers die tussen 8 mei en 9 juni 2023 worden aangeleverd kunnen we geen garantie geven dat deze voor de grote vakantie nog kunnen worden beoordeeld. Dossiers die na 9 juni binnenkomen, worden na de zomervakantie (2023) behandeld.

Wat is Prisma?

Bij hoogbegaafde leerlingen is er sprake van een andere onderwijsbehoefte. Deze leerlingen hebben minder behoefte aan herhalings- en oefenstof en meer behoefte aan uitdagende opdrachten. Daar waar in de reguliere groep instructie voornamelijk plaatsvindt via het bottom-up principe (lesstof opbouwen naar een groter geheel van kennis), denken veel hoogbegaafde leerlingen top-down. Zij bekijken een probleem vanuit het grotere geheel. Een hoogbegaafde leerling heeft naast het aanbieden van andere (uitdagendere) lesstof ook meer behoefte aan het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van een sterke persoonlijkheid. Om aan de brede ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen te voldoen wordt binnen de Prismagroepen gewerkt aan de hand van onderstaand model:Dit model hangt zichtbaar in de Prismagroep en er wordt door de leerkracht regelmatig naar verwezen. Op deze manier wordt het voor de leerlingen inzichtelijk wat het achterliggende doel van een activiteit is. Zo kan een leerling het principe van een tafelsom begrijpen, maar een tafelsom uit je hoofd leren vereist een vaardigheid. We gaan dan van blauw naar geel. Leerlingen zien op deze manier dat leren niet louter ‘iets nieuws horen’ is, maar dat bijvoorbeeld goede aantekeningen kunnen maken ook leren is. Daarnaast besteden we veel aandacht aan wie jij bent als persoon, wat je sterke kanten zijn en welke kanten je zou willen ontwikkelen. Om op een positieve manier in de maatschappij te kunnen functioneren wordt er veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling.