Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Ziekmelden

Mocht uw kind ziek zijn, of om een andere reden afwezig, dan kunt u dit via Parro doorgeven aan de leerkracht van uw kind.


In het kort: